Bewakers van de Graal en terriërs
Harald en Jens-Peter Volk over goede oriëntatie
De broers Harald (afbeelding boven) en Jens-Peter Volk leiden in Konstanz het „Atelier für konzeptionelle Gestaltung“. Naast de Corporate-Design-ontwikkeling hebben zij zich op oriëntatie- en geleidesystemen gespecialiseerd, Voor en met Siedle planden de Volks het geleidesysteem van de ARCUS sportkliniek in Pforzheim. De specialisten zien oriëntatiesystemen als dwarsdoorsnede-opgave, die idealiter reeds in de planningsfase van een bouw begint en met de oplevering van de bouw nog lang niet beëindigt is.
> www.ateliervolk.de

Wat maakt een goede oriëntatie voor u als verschil?

Jens-Peter Volk:
Een veilige oriëntatie moet de bezoeker al bij het eerste betreden de kans gezien, alleen zijn weg te vinden. En daarvoor dient geen ruimtelijk denkvermogen nodig te zijn, wat alleen een architect heeft.

Harald Volk:
In klinieken heeft de oriëntatie grote invloed op de patiënttevredenheid. Een patiënt mag niet ronddolen of in de verkeerde wachtkamer aanbelanden. Een goede oriëntatie geeft het vertrouwen, de juiste weg te vinden.

En hoe bereikt u dat?

Jens-Peter Volk:
Aan het begin staat een lijst met doelen: Wat dient te worden gevonden. Dan moet men procedures en structuren kennen, daarin moet men zich inwerken.

Harald Volk:
Dat is letterlijk bedoelt: Wij gaan eerst zelf langs alle wegen. Daaruit bestaat een plan, dat sterk verschillend is aan dat van de architect.

Waar komt dat door?

Jens-Peter Volk:
Wij trekken de mantel van het Design af en verplaatsen ons in de rol van de gebruiker. De architect kijkt vanuit een totaal andere beeldhoek.

En toch plannen architecten vaak geleidesystemen.

Jens-Peter Volk:
Daar zijn vele beroepen actief. De architect, die eenvoudigweg zijn technische ruimtenummering overneemt. Binnenhuisarchitecten, die boven alles decoratief willen werken. Makers van bordjes, die een planning als gratis bonus bij hun producten aanbieden. Designers, die noch de taal noch de aanspraken van de technische apparaten begrijpen. Of bouwheren, die geloven dat het met het kopen van mooie bordjes al gedaan is. Het thema oriëntatie wordt zelden professioneel gehandhaafd.

Wat maakt u anders?

Harald Volk:
Wij zijn op de functie georiënteerd. Wij brengen al deze interesses samen, betrekken ze coordineren ze en oefenen daarbij veel overtuigingskracht uit. Hoe eerder dat gebeurt, des te beter. Wij noemen dat de integratieve of totaalomvattende inzet.

Wat verstaat u daaronder?

Harald Volk:
Boven alles een veelvoud aan details, die in elkaar grijpen en samenwerken. Bijvoorbeeld de voegafstanden van bodemplaten,. de positie van elektrische aansluitingen en lichtbronnen, de ligging van vloerverwarmingen. Het tijdige plaatsen van fundamenten op de juiste plaats, technische details van het ophangen van de borden. Maar ook de woordkeuze bij de receptie, wier informatie moet overeenstemmen met de belettering. Of het rekening houden met huiskleuren en lettertypes, de juiste typografie, natuurlijk de keuze van een geschikt draagsysteem. Dat gaat tot aan de juiste omgang met etiquette: Hoe en waar noem ik alle voornamen en titels van beroeps- en hoogwaardigheidsbekleders, waar kan ik ze weglaten?

Dat klinkt als een diplomatieke dienst.

Jens-Peter Volk:
Klopt. Maar wanneer het er om gaat, gewoontes op opgaven te veranderen, is doorzettingsvermogen gevraagd. Daar moet men ook wel eens diplomatiek zijn.

Harald Volk:
Wij verdelen de arbeid: Mijn broer is de hoeder van de vormgeving, ik speel de terriër, die ze ter plekke doorzet.

Jens-Peter Volk:
Dat klinkt erger, dan het is. Wij kunnen in het detail zeer penetrant zin. Maar wanneer het resultaat klopt, zijn de mensen er achteraf er dankbaar om.

Welke rol speelt het productdesign van de bordjes, die u inzet?

Jens-Peter Volk:
Het draagsysteem moet in de praktijk omzetten, wat wij ontwerpen. Wat dat betreft definieert het productdesign onze mogelijkheden.

Harald Volk:
Eerst komt de vraag: Wat is er mogelijk met een bepaald draagsysteem? Dan: Hoe goed, hoe elegant is het? Is het systeem uitbreidbaar, met hoeveel moeite is het later te veranderen, actualiseren, onderhouden? En niet in de laatste plaats: Klopt de esthetiek, past het in het totaalbeeld?

U heeft in de Arcus-kliniek voor de eerste keer het Siedle-systeem ingezet. Wat is uw indruk?

Harald Volk:
Het systeem heeft bepaalde unieke kenmerken. Wat direct fascinerend werkt: Geen zichtbare bevestigingen. Daar ziet men de finesse van het product.

Jens-Peter Volk:
Het systeem heeft instrumenten, die ons individualiteit mogelijk maken, zonder dat alles nieuw moet worden ontwikkeld. Het biedt zeer veel mogelijkheden, op een Corporate Design in te gaan. Bovendien is het architectonisch zeer verdraagzaam. Het Design toont de waardigheid, maar toch staat de functie, de informatie op de voorgrond.

Zijn esthetische voorkeuren dus beslissend?

Jens-Peter Volk:
Niet alleen. Het draagsysteem werd specifiek ontwikkeld. Dat heeft ons enthousiast gemaakt. Bijvoorbeeld heeft Siedle bij grote hangende borden edelstaal door aluminium vervangen, m het gewicht te reduceren.

Harald Volk:
Aan de glazen wanden van de liftportalen konden wij niet boren. De borden, toch altijd nog 30 kilogram zwaar, moesten worden gelijmd, permanent vast, maar ook zonder beschadiging weer te verwijderen. Dat was ook voor de fabrikant nieuw terrein. Dus heeft men eerst lijmtests doorgevoerd, om zo volledig zeker te zijn. Pas daarna heeft Siedle de methode vrijgegeven.

Jens-Peter Volk:
Het product-know-how bij Siedle is uniek. Men heeft een heel ander vertrouwen in een fabrikant, die zijn producten in de klimaatkamer test.

Het Siedle-systeem biedt de mogelijkheid, elektronische functie te integreren. Is dat zinvol?

Jens-Peter Volk:
En of. De combinatie van oriëntatiebordjes en persoonlijke interactie is zelfs de ideale situatie. Wij denken bijvoorbeeld aan deurbordjes met spraakfunctie, een codeslot of een vingerafdruklezer.

Harald Volk:
Op dit punt hebben wij het potentiaal van het systeem nog lang niet benut. Dat is voornamelijk een kwestie van de overkoepelende werkwijze. De tijds- en productplanning is vaak het probleem, dat totaalomvattend werk verhindert.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP