Wat Siedle onderscheidt
Siedle is een economische onderneming, die winstgeoriënteerd handelt. Eigenaars en medewerkers leven van de economische opbrengst. Zij vormen een economisch samenwerkingsverband.
Is dat dan alles? Natuurlijk niet! Naar winst streeft iedere onderneming. Wie wil weten, wat Siedle anders maakt, moet verder kijken. Het antwoord ligt in vragen, die het pure winststreven niet kan beantwoorden: Welk doel dient de winst, en hoe wordt het behaald?
Siedle is meer dan een streven naar winst.
Ondernemingen zijn bij het beantwoorden van deze vragen vrijer dan ooit tevoren. Weliswaar werken opgaven van buitenaf regulerend: Wetten, voorschriften, verordeningen, tariefovereenkomsten en anderen. Maar de effectiviteit van uiterste opgaven krimpt. In het extreme geval zoekt een onderneming ergens op de wereld een vestigingslocatie, wiens regels hem passen – of dreigt ermee, om ook thuis de gewenste omstandigheden te bereiken.
De beslissende vraag: Wie dient de winst?
Belangrijker, betrouwbaarder en effectiever zijn daarom opgaven, die een onderneming zichzelf stelt: Zijn interne wetgeving, zijn interne grondwet. Deze wetgeving is, wat Siedle anders maakt. Wie met haar omgaat, stelt vast: Siedle vormt een gemeenschap, die veel meer verbindt dan het streven naar winst.
Belangrijker dan regels van buitenaf: de zelfopgelegde verplichting van een onderneming.
Deze doelstelling beschrijft de basis van onze gemeenschap. Het benoemt, licht toe en verklaart, wat Siedle anders maakt. Tegelijkertijd beschrijft het, hoe wij onze bijzonderheden ook in de toekomst willen bewaren. Want de Siedle-manier van de economie is geen vanzelfsprekendheid meer; zij wordt bedreigd. Wie haar wil behoeden, moet voor haar vechten. Wie voor haar wil vechten, moet weten, wat haar kenmerkt.
De Siedle-manier van de economie wordt bedreigd.
En hij moet nog iets weten: waarop hij kan vertrouwen. Ook daarop geven waarden en doelstelling antwoorden. Het loont dus de moeite, om daarvan kennis te nemen. De vraag, waarvoor men zich inspant, onderscheidt niet alleen ondernemingen van elkaar. Zij beweegt en motiveert ook de medewerkers.
Waarop wij kunnen vertrouwen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP