Onze manier
Staan een onderneming alle middelen en wegen ter beschikking, om zijn doelen te bereiken? Neen! Sommige methodes wijzen we af, ofschoon zij problemen zouden kunnen oplossen. Voorbeelden: Personeelsopbouw en productieverplaatsing. Beiden kunnen kosten verlagen, en toch vermijden wij ze. Een verder voorbeeld is de wapenindustrie. Wij willen daar geen deel van uitmaken, ook al zou zij omzet en winst kunnen brengen. De reden daarvoor zijn waarden, die wij naleven, beschermen en bewaken. Deze waarden wortelen in bepaalde ideeën van solidariteit en verantwoording.
Siedle doet niet alles, wat omzet en winst beloofd.
Waarden zijn fundering en oriëntatiekader van ons handelen. Zij werken als wetten of geboden, zetten grenzen en beperkingen. De ondernemingsstrategie dient zich binnen deze grenzen te bewegen. Onze wetten en geboden zijn vastgelegd in het ondernemingsbeleid.
Waarden stellen grenzen en beperkingen aan ons handelen.
De Siedle-waarden zijn niet nieuw. Zij zijn gebaseerd op persoonlijke overtuigingen van de ondernemer Horst Siedle. Zijn onderneming heeft altijd al in lijn met hem gehandeld. In het beleid maken wij ons deze waarden gemeenschappelijk eigen. Daarmee brengen wij hen van de ondernemer Siedle over naar de onderneming Siedle. Zo blijven zij gelden – ook voor de toekomst, ook onder moeilijker wordende omstandigheden en ook na een wissel in de bedrijfsleiding.
De Siedle-waarden gelden onafhankelijk van de persoon aan de top.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP