De Siedle-waarden
Siedle houdt zich aan principiële waarden. Zij bepalen, wat de onderneming doet, maar ook, wat zij laat. Onze waarden luiden:
De onderneming Siedle draagt hoge sociale verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers, zijn vestigingsplaats en zijn milieu. Hij staat voor werkgelegenheid, zekerheid voor de vestigingsplaats en sociaal evenwicht.
Het is een geven …
Siedle blijft in Furtwangen, vermijdt ontslagen laat de medewerkers meedelen in het succes van de onderneming.
Siedle heeft gekwalificeerde en betrokken medewerkers nodig (en vereist deze), die hun kennis en persoonlijke potentieel binnen de onderneming volledig ontvouwen.
… en nemen Siedleanen zetten hun gehele kunnen en kennis is voor en op hun werkplek in. Zij weten, dat zij beter moeten zijn dan anderen.
Tegenontwerp:
Een onderneming draagt hoge verantwoordelijkheid voor de voordelen van zijn eigendommen, het veiligstellen en toenamen van haar bezit. Zij streeft naar maximaal rendement, minimale kosten en goede bedrijfsresultaten.
Een onderneming kan ook aan hele andere waarden verplicht zijn.
Veel ondernemingen handelen volgens dit tegenontwerp. Wij wijzen haar af. Natuurlijk: Ook siedle heeft rendement nodig, moet kosten verlagen en wil goede resultaten. Echter niet als doel, maar als middel. Wanneer het Siedle goed gaat, dan gaat het niet alleen de eigenaars goed, maar ook de gemeenschap en de vestigingsplaats. Het verschil ligt niet in de vraag, of wij naar winst streven. Dat moeten wij. Het verschil ligt in de vraag, waarom wij de winst maken en hoe wij hem gebruiken: Zijn de mensen er voor de winst, of is de winst er voor de mensen? Bij Siedle was de winst er altijd voor de mensen, en precies zo moet het blijven. Omdat echter een groot deel van de wereld om ons heen anders denkt, moeten wij met onze waarden concurreren. Wij moeten ons voor hen inspannen. Wij moeten voor hen vechten.
Bij Siedle is de winst er voor de mensen. Niet omgekeerd.
Indien wij de waarden willen behouden, moeten wij allereerst de onderneming behouden. Als wij de onderneming willen behouden, moeten wij winst behalen. Daarom geven de waarden geen recht op onbegrensde voordelen. Zij eisen ook wat: de prestatie en de betrokkenheid van de medewerkers.
De Siedle-waarden beloven veel – maar zij eisen ook het een en ander.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP