Horst Siedle
Horst Siedle (1938–2019) heeft de onderneming rond vier decennia als eigenaar en bedrijfsleider verzorgd.

„Ik ben wereldburger, Europeaan, Duitser en Badener – maar in mijn hart ben ik Furtwanger.“ Zo heeft Horst Siedle geantwoord op de vraag, waar hij zich thuis voelt.
Daarbij was Horst Siedle weliswaar een afstammeling van een oude familie uit het Zwarte Woud, maar was een rasechte Berlijner van geboorte. Zijn vader verkocht de producten van de eigen onderneming in de hoofdstad, daar kwam Horst Siedle in 1938 op de wereld. Op de leeftijd van zes jaar werd hij Furtwanger. Zijn familie trok in het huis in de thuisstad, dat hij bijna zestig jaar later liet saneren en in de toenmalige toestand liet terugbrengen. Afbreken en opnieuw bouwen was goedkoper geweest. Maar zoals zo vaak nam Horst Siedle zijn beslissing niet alleen uit nuchtere calculaties.

Furtwanger in zijn hart
Horst Siedle zag locatie loyaliteit als onderdeel van een verantwoordelijkheid, die iedere onderneming dient te dragen. Of een ondernemer goed verdient, was voor de overtuigde middenstander niet alleen een vraag van de balans, alhoewel hij er geen twijfel over liet bestaan, dat een onderneming in de allereerste plaats winstgevend dient te werken. Maar winst mag niet tot het alleendoel worden, maar moet ook doelen dienen: de mens en de wereld, waarin zij leeft.
Groot erfgoed en trotse balans
Meer dan 260 jaar geleden werd een „Mathäus Siedle, Klokkengieter“, in een oorkonde genoemd – Horst Siedles over-over-over-over-over-grootvader. Door de eeuwen en alle veranderingen heen bleef de onderneming in bezit en onder de leiding van dezelfde familie. Horst Siedle ontving een ver terugreikend erfgoed – maar het werd hem niet in de schoot geworpen, toen hij in 1957 tot de onderneming toe trad. Van de medewerkers, waar hij later als bedrijfsleider boven moest staan, heeft hij het solderen, de productie van kabelbomen, de montage van netgelijkrichters of telefoons en veel meer geleerd. Hogere kennis verkreeg hij bij de Zwitserse dochter Siedle Electric, die hij van een eenmanszaak tot een florerende onderneming uitbouwde en tien jaar lang leidde. Bedrijfsleider van het moederbedrijf werd hij uiteindelijk in 1970. Onder zijn leiding ontstond uit een solide, maar stagnerende onderneming een sterk groeiende firma met wereldfaam.

Voor zijn ondernemingstechnische werkzaamheden en zijn verbintenis tot de locatie Furtwangen ontving Horst Siedle in de loop der jaren vele onderscheidingen, zoals in 1999 het nationaal kruis van verdienste van Duitsland, in 2008 de economische medaille van de deelstaat Baden-Württemberg en in 2009 het ereburgerschap van de stad Furtwangen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP