ARCH+ features 34: Zhang Ke
Zhang Ke van ZAO/standaardarchitecturen uit Peking behoort tot de meest interessante protagonisten van een jonge generatie Chinese architecten en stadsplanners. Zijn werk zoekt naar de verbinding van specifieke context en lokale traditie met moderne uitdrukkingsmiddelen. Zhang Ke pleit voor de bezinning terug op materialiteit en traditionaliteit, ook om het beroepsveld van de architect voor jonge mensen meer grijpbaar en interessant te maken.
Aanvullend op zijn tentoonstelling „Contemplating Basics“ in Berlijn bood ARCH+ features Zhang Ke een platform, om zijn werk voor te stellen – inclusief de projecten in de tentoonstelling evenals verdere conceptuele werken en installaties. Anh-Linh Ngo van ACRH+ leidde de tentoonstelling in.
„Rethinking Basics“ betekent voor Zhang Ka een bezinning terug op traditionele Chinese bouwtradities. Hij observeert, dat jonge architecten, opgegroeid en gesocialiseerd in het mediatijdperk, zich weer voor overgeleverde en typische lokale bouwvormen interesseren. In onafhankelijke bureaus worden de kwaliteiten van de traditionele Chinese architectuur opgepikt en opnieuw geïnterpreteerd.
ZAO/standaardarchitecturen splitst zich bewust van andere Chinese architectenbureaus af, die effectopwekkende gebouwen produceren, aldus Zhang Ke. Het bureau mijdt het spektakel en concentreert zich op de realisatie van stedelijke ideeën en visioenen. Alhoewel het werk van ZAO/standaardarchitecturen vaak in provocerende vormen uitmondt, oriënteert zij zich altijd op de historische en culturele achtergrond, gepaard met een intellectuele aanzet die uitnodigt voor discussie.
Eduard Kögel, redakteur van het internetplatform
> www.chinese-architects.com, debatteerde met Zhang Ke en Anh-Linh Ngo over de actuele ontwikkelingen in China. Daar openden zich ondanks de bouwboom vaak niches voor innovatieve oplossingen, aldus Kögel.
Plaats van de tentoonstelling was het KW Institute for Contemporary Art in het Scheunenviertel in Berlijn.

Alle foto's: David von Becker.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP