ARCH+ features 16: Rimini Protokoll en Imanuel Schipper
Het regie-collectief Rimini Protokoll toont in haar voorstelling „100 % Zürich", hoe het er uit ziet, wanneer statistieken gezichten krijgen: „Wie is ouder dan 50 jaar? Wie is uitsluitend heterosexueel? Wie heeft een Zwitsers paspoort? Wie bezit privé een wapen? Wie werd wel eens met de doodstraf bedreigd? Wie leest statistieken? Wie vervalst statistieken? En wie werd tijdens de repetities verliefd op een andere deelnemer?" Voor het beantwoorden van zulke vragen verzamelde Rimini Protokoll 100 mensen op een podium; niet alleen in Zürich. Hun samenstelling stelt een met de stad verbonden, representatief bevolkingsmodel voor: Deze 100 mensen kunnen statistisch relevante uitspraken doen.

Beeldreferentie: 100 % Zürich, Rimini Protokoll, 2012. Foto: Pigi Psimenou.
Als „statistische kettingreactie" omschreef Rimini Protokoll het theaterproject. Voor de totstandkoming van „100 % Zürich" koos het regie-trio allereerst slechts een enkele persoon uit: de directrice van de statistiek van de stad Zürich. Zij recruteerde de volgende deelnemer uit haar kennissenkring, deze koos wederom de volgende, tot uiteindelijk 100 mensen waren gevonden. Er was slechts een vereiste: De voorgestelde deelnemers moesten in de nog overblijvende statistisch categorieën passen, die de bevolking van Zürich vertegenwoordigen.

Beeldreferentie: 100 % Zürich, Rimini Protokoll, 2012. Foto: Pigi Psimenou.
„Stad is een plaats, waar vreemden met elkaar kunnen leven", aldus Rimini Protokoll in het publieke gesprek met Imanuel Schipper. Schipper bedacht en leidde de conferentie reART;theURBAN, in wiens context de tentoonstelling plaats vond. „Wij brengen de mensen op het podium ertoe, afwijkende meningen te dulden". En de meningen veranderen in de loop van het project, sommige deelnemers wisselen van de ene naar de volgende voorstelling hun standpunt. "100 % Zürich" werd door de deelnemers eerder als een spel waargenomen, niet als een theaterstuk, „en feitelijk wordt niet gediscussieerd, of het theater is, wat wij hier maken, of niet". aldus Rimini Protokoll: "De mensen komen eenvoudig met elkaar in verbinding".

Op de afbeelding: Imanuel Schipper, Stefan Kaegi, Helgard Haug en Daniel Wetzel (Rimini Protokoll). Foto: David von Becker.
Voor Nikolaus Kuhnert is de visuele weergave van statistiek een beproefd middel, om gemeenschappelijke processen te visualiseren. Ook een actuele uitgave van de ARCH+ houdt zich bezig met de politieke lading en verzamelt berichten van mensen, die willen weten, hoe het andere mensen vergaat, onder welke omstandigheden zij wonen en leven. De betrekking tot "100 % Zürich" is nauw: Rimini Protokoll visualiseert stedelijke verhoudingen met de middelen van het theater.

Op de afbeelding: Anh-Linh Ngo en Nikolaus Kuhnert van ARCH+. Foto: David von Becker.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP