ARCH+ features 30: Monadnock
Job Floris is samen met Sandor Naus een van de mede-oprichters van het Nederlandse Bureau Monadnock. Floris publiceert in kunst- en architectuurmagazines, is als gastdocent op verschillende internationale universiteiten actief en adviseert de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam. In de video analyseert Floris de focus op beroemde architecten en pleit voor een herbezinning tot de klassieke waarde van de bouwkunst: Schoonheid en kwaliteit.
De basisprincipes van de vormgeving van Monadnock zijn gebaseerd de verhouding tot het bestaande. Hun nadruk ligt er daarom op, om het verleden zichtbaar te maken.
De naam van het architectenbureau is enerzijds gebaseerd op het bergtype Monadnock, dat door de corrosie van het omliggende materiaal ontstaat, en anderzijds op het Monadnock gebouw in Chicago. De renovatie van het gebouw werd door de architectuur van zijn voorganger geïnspireerd. In het Monadnock gebouw staan tegenwoordig oude en nieuwe architectonische elementen naast elkaar, die op een nieuwe wijze de geschiedenis van het gebouw vertellen.
Bepalend voor het werk van de architecten Job Floris en Sandor Naus is de waarneming van architectuur als „discipline“, dus als kennisgebied. Dit kennisgebied ontstaat voornamelijk voor de waarneming en weergave van geschiedenis en tegenwoordige tijd in de architectuur.
Bestendigheid tonen, kennis cultiveren en een bijscholing voor architecten te bewerkstelligen, dat zijn de opgaven, die de beide Nederlanders op zich genomen hebben.
Aansluitend discussieerden Wilfried Kuehn van Kuehn-Malevezzi, Berlijn en Job Floris over de betekenis van aanwezige kennis. Waar wordt kennis gegenereerd? Hoe wordt het in het scheppingsproces geïntegreerd? En hoe beïnvloedt deze denkwijze de concrete werkwijze van het architectenbureau?
Voor de architecten van Monadnock is het de omgeving van het bouwgrondstuk, zijn het de bestaande omliggende gebouwen en de gebouwen uit het verleden, die uitwerkingen op hun plannen hebben en waarop zij zich oriënteren.
In hun bijdrage voor ARCH+ 214 beschrijven Job Floris en Sandor Naus „de moderne rol van de architect als cultuurproducent, als geschiedenisverteller, uit wier toonval in de regel dubbelzinningheid en twijfel spreken en die meer wil dan alleen functionele problemen om op te lossen“.
De ARCH+ studio in de KW Berlijn.
Bezoekers van de ARCH+ features 30.
Alle foto's van Stephanie Lehmann.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP