ARCH+ features 35: Legislating architectuur
Wat zijn de vereisten, waaronder architectuur plaatsvindt? Door planners en ontwerpers worden regels vaak als onvermijdelijk aangenomen, die men op de beste manier zou kunnen interpreteren. Kan men deze regels ook als instrument beschouwen, niet alleen maar als hindernissen? Waar liggen hier de kansen? De discussie daarover ontving een internationaal bezette avond in het Berlijnse cultuurforum.
De sociale wetenschapper en ondernemingsadviseur Markus Rosenthal vergeleek de ontwerpmogelijkheden van Berlijnse architecten met de vrijheden van collega's in de VS, Groot-Brittannië of Frankrijk. De Duitse politiek heeft nog niet begrepen, das architectuur in een internationale context plaatsvindt. De dialoog tussen politici, architecten en investeerders dient daarom dringend te worden geïntensiveerd.
Bouwprojecten en architectuur, dat werkte Imke Mumm van de Technische Universiteit München in haar voordracht uit, zijn vaak langdurige en bijna altijd diepe ingrepen in de maatschappij. Daarbij is het dringend noodzakelijk, de publiciteit veel sterker dan tot nu toe in zulke projecten te betrekken. Waar liggen eigenlijk de stelschroeven voor grotere plan-technische vrijheden? Waar kunnen veranderingen plaatsvinden?
De Berlijnse architect Frank Barkow ziet de bouwkundige vereisten als een vereiste aan de architect. Deze dient geschikte technologieën en materialen te vinden, om zowel uitvoerbaarheid als ook publieke veiligheid te garanderen. In het tweede deel van zijn voordracht ging Barkow in op zijn omgang met het lokale bestemmingsplan bij zijn grote Berlijnse project „Hotel Estrel“.
De ingebruikname en bezetting van de publieke ruimte door vluchtelingen was het thema van de curator en architectuurcriticus Jochen Becker. De jongste vluchtelingenprotesten hadden in de Berlijnse bevolking sterke steun gevonden. Dit „Recht op stad“ interpreteerde Becker als transnationale opgave.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP