ARCH+ features 38: De moderne stad
De woningnood in de grote steden, omstreden bouwprojecten en gentrificatie verduidelijken, dat stedenbouw altijd nog een van de grote vraagstukken van de toekomst is. Ralph Eue en Florian Wüst openen met hun zojuist verschenen DVD editie „De moderne stad“ een unieke historische blik op de controverse rondom de moderne woning- en stedenbouw.
Filmmakers hielden zich reeds in de jaren '50 en '60 kritisch bezig met de moderne woning- en stedenbouw en gaven impulsen voor antwoorden. In het Berlijnse KW Institute for Contemporary Art stelden de uitgevers de films voor, daaronder ook het laatste werk van Peter Weiss, „Bag de ens facader“ (1961) („Achter dezelfde gevels“), en de naar motieven van het gelijknamige boek van Wolf Jobst Siedler ontstane televisiefilm „Die gemordete Stadt“ van Manfred Durniok (1965).
De idealen van het „Neues Bauen“ van de jaren '20 volgend, richtte de modernisering van de Europese grote steden zich na 1945 op betere levensomstandigheden voor de werkende bevolking. Overal was woonruimte tekort. Industriële massaproductie en consumeercultuur stelden de mensen en hun sociale betrekkingen voor grote veranderingen. Het medium film diende als een middel, om enerzijds de stad- en verkeersmodellen „van morgen“ te promoten en anderzijds om de kritiek op de rationalisering van alledag tot uitdrukking te brengen.
Aansluitend discussieerden zij met Nikolaus Kuhnert en Anh-Linh Ngo van ARCH+ evenals Joachim Krausse, professor voor Designtheorie aan de Hogeschool Anhalt in Dessau, over de relevantie en actualiteit van de films in het licht van de hedendaagse probleemstellingen en vereisten in stedenbouw en in de urbane vormgeving.
Joachim Krausse bracht ook praktische ervaringen met de thema's film en stedenplanning in de discussie in: In de jaren '70 realiseerde hij samen met Joachim Schlandt en Jonas Geist voor de WDR een reeks filmen over de woningbouw voor ouderen en de architectonische ontwikkelingen van keuken, huiskamer en andere woonruimtes.


Alle foto's: David von Becker
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP