Rug

Bus-schakeleenheid DIN-rail
BSE 651-0

Productgegevens

Bus-schakeleenheid DIN-rail
BSE 651-0

Bus-schakeleenheid voor de DIN-rails, met bistabiel relais.
Voor de realisatie van verschillende schakelscenario’s.
Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule BEM, de functietoetsen van de Bus-telefoons (incl. deuropenertoets) of de licht- of oproeptoets van een deurstation.
Het BSE schakelcontact kan tegelijkertijd met het deuropenercontact worden uitgevoerd.
De toewijzing geschiedt via de Bus-programmeersoftware BPS 650-… De schakelfunctie kan alleen binnen een streng en alleen voor een deurstation geprogrammeerd worden. De schakelfunctie kan naar keuze alleen door bepaalde of door alle binnenstations via de deuropenertoets worden uitgevoerd.
Voeding via de In-Home-Bus

Technische gegevens

Contacttype: Omschakelaar max. 30 V DC, 5 A
Schakeltijd: instelbaar resp. aan-/uitschakelen
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 18 x 90 x 60

Productinformatie

Product benaming Productbeschrijving Kleur/Materiaal KG Artikel nr.
BSE 651-0Bus-schakeleenheid DIN-railBlackD210007486-00
Loading…