Rug

Bus-Licentie telefonie-aankoppeling
BLT 251-0

Productgegevens

Bus-Licentie telefonie-aankoppeling
BLT 251-0

Toepassingslicentie voor de vrijschakeling van een extern verbindingskanaal voor de VoIP telefonie met Siedle Axiom en de Smart Gateway. Per Smart Gateway kan een toepassingslicentie BLT 251-0 geïmporteerd worden. Voor de inbinding van een VoIP telefooncentrale wordt additioneel een vrije gebruikerslicentie benodigd.
Voor het gebruik van de toepassingslicentie BLT 250-0 gelden de volgende vereisten:
- Smart Gateway met firmware vanaf V 1.3.0 die gereed is voor gebruik
- Siedle Axiom
- Voorgeconfigureerde VoIP telefonie-aankoppeling (SIP client/SIP trunk) die gereed is voor gebruik
- Vrije gebruikerslicentie (BLC 250-0 Bus-Licentie Client) voor een IP deelnemer
De licentie is aan de hardware gekoppeld. Indien een Smart Gateway uitvalt, dan zet Siedle kosteloos alle aangeschafte licenties over op een bouwgelijk apparaat (investeringsbescherming).

Productinformatie

Product benaming Productbeschrijving Kleur/Materiaal KG Artikel nr.
BLT 251-0Bus-Licentie telefonie-aankoppeling-S210008136-00
Loading…