Rug

Bus-licentie software intercom
BLSHT 250-0

Productgegevens

Bus-licentie software intercom
BLSHT 250-0

Gebruikerslicentie voor de vrijschakeling van de virtuele intercom BSHT 650-… op een Smart Gateway SG 150-… Per Smart Gateway kan een gebruikerslicentie BLSHT 250-… worden geïmporteerd. Voor de inbinding van de virtuele intercom wordt additioneel een vrije gebruikerslicentie BLC 250-0 benodigd. De Software BSHT 650-… is voor uw laptop/PC gratis in het downloadbereik van Siedle beschikbaar.
Voor het gebruik van de toepassingslicentie BLF 250-0 gelden de volgende vereisten:
• Smart Gateway SG 150-… met firmware vanaf V 2.0 die gereed is voor gebruik
• Vrije gebruikerslicentie (BLC 250-0 Bus-Licentie Client) voor een IP deelnemer
De licentie is aan de hardware gekoppeld. Indien een Smart Gateway uitvalt, dan zet Siedle kosteloos alle aangeschafte licenties over op een bouwgelijk apparaat (investeringsbescherming).

Productinformatie

Product benaming Productbeschrijving Kleur/Materiaal KG Artikel nr.
BLSHT 250-0Bus-licentie software intercom-S210009282-00
Loading…