Vaak gestelde vragen over de Siedle App

FAQ over Android en iOS

Dit kan verschillende oorzaken hebben, probeert u a.u.b. de fout als volgt te verhelpen (de aangegeven instellingspaden kunnen tussen de Android versies licht afwijken):

 • Start uw apparaat opnieuw op.

 • Controleert u, of er een stabiele internet verbinding is.

 • Vergewis u er van, dat de App meldingen in de Siedle App zijn geactiveerd: gaat u daarvoor nar de Android Instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Meldingen → „Meldingen weergeven" activeren.

 • Controleert u, of achtergrondgegevens voor de Siedle App beperkt zijn: Gaat u daarvoor naar de Android Instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Mobiele gegevens en Wi-Fi → „Achtergrondgegevens" en „Onbeperkt gegevensgebruik" activeren.

 • Deactiveert u de energie-besparende functie of sluit u de Siedle App van deze functie uit: gaat u daarvoor naar de Android Instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Uitgebreid → Batterij → Batterij-optimalisatie. Zoekt u in de weergegeven lijst naar de Siedle App en kiest u daar voor „Niet optimaliseren".

 • Controleert u, of de actuele versie van de Google Play dienst is geïnstalleerd, en actualiseert u deze eventueel.

 • Verzeker u er van, dat in de Siedle App de „Niet storen a.u.b.“-functie gedeactiveerd is. Deze instelling vind u op de beginpagina van de Siedle App direct boven de deuropener. Zij wordt door een bel gesymboliseerd, is de bel grijs en doorgestreept, dan ontvangt u voor de momenteel gekozen locatie geen meldingen.

Let u a.u.b. ook op het volgende:

wanneer u de Siedle App actief via de Task Manager of via de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → „Geforceerd stoppen“ beëindigt (geforceerd beëindigen), worden gedurende korte tijd (max. 90 seconden) geen verdere meldingen meer weergegeven.

Er bestaan Apps van derden, die het weergeven van push meldingen kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren anti-virus, energiebesparende en systeemoptimalisatie Apps. Deactiveert u om te testen deze Apps a.u.b. en controleert u of daardoor de signaleringen van de Siedle App verbeterd worden.

Dit kan verschillende oorzaken hebben; probeert u a.u.b. de fout als volgt te verhelpen (de aangegeven instellingspaden kunnen bij de verschillende iOS versies licht afwijken):

 • Verzekert u zich er van, dat in uw iPhone instellingen → Siedle App → Meldingen, banners/opmerkingen, kenmerksymbolen en tonen ingeschakeld zijn.

 • Bij gebruik van de focus functie (niet-storen-functie) dient u zich er van te verzekeren, dat de Siedle App als uitzondering is opgenomen.

 • Schakelt u uw iPhone helemaal uit en start u hem vervolgens opnieuw op.

 • Verzeker u er van, dat in de Siedle App de “„Niet storen a.u.b.“ functie gedeactiveerd is. Deze instelling vind u op de beginpagina van de Siedle App direct boven de deuropener. Zij wordt door een bel gesymboliseerd, is de bel grijs en doorgestreept, dan ontvangt u voor de momenteel gekozen locatie geen meldingen.

Verzekert u zich er bovendien van, dat u niet met een Wi-Fi netwerk verbonden bent, dat de poorten blokkeert, die Apple voor push meldingen gebruikt. Om dit te kunnen testen deactiveert u de Wi-Fi op uw iPhone en test u, of de push meldingen via het mobiele datanetwerk functioneren.

Om meldingen op het beveiligingsscherm weer te geven „Siedle App“ activeren → „belangrijke meldingen op het beveiligingsscherm toestaan“ + “zwevende meldingen” activeren.

Op basis van beperkingen van de kant van Xiaomi bestaat er voor Siedle helaas geen mogelijkheid, om deze aanpassingen automatisch voor u uit te voeren. Alleen bij enkele door Xiaomi uitgekozen Apps zijn meldingsignalen vooraf geactiveerd.

Camera

Vereist voor de registratie van de App op uw Siedle systeem door middel van een QR code. De toestemming wordt daarom in ieder geval voor de aanmelding benodigd, ook wanneer in het systeem geen camera beschikbaar is. Daarna kan de toestemming voor de camera indien gewenst in de stellingen van het besturingssysteem worden gedeactiveerd.

Microfoon

Vereist voor de deurcommunicatie. De toegang tot de microfoon is noodzakelijk, om de Siedle App te kunnen gebruiken. Zonder deze toegang worden geen deuroproepen naar het mobiele eindapparaat tot stand gebracht.

Locatie

De Siedle App benodigt de locatie toegang voor de ingebruikname van het IQ-apparaat door middel van Bluetooth. Daarbij communiceert zij via Bluetooth Low Energy (BLE), voor BLE zijn er twee scenario's:

 • overdracht van kleine hoeveelheden gegevens naar apparaten in de buurt

 • Interactie met benaderingssensoren zoals Google Beacons, om gebruikers informatie te bieden, die op hun actuele locatie is gebaseerd (van toepassing bijvoorbeeld bij zoeken naar sleutels)

Siedle gebruikt BLE voor het eerste scenario. In tegenstelling tot het klassieke Bluetooth biedt BLE een duidelijk geringer stroomverbruik. Dit is noodzakelijk, zodat de Bluetooth overdracht met het IQ-apparaat zonder additionele stroombehoefte mogelijk is. Bij Android wordt niet gevraagd naar het toepassingsscenario, hier worden in principe alle nodige toestemmingen gevraagd. Om het tweede toepassingsscenario te ondersteunen, is de toegang tot de locatie noodzakelijk, ook wanneer geen locatiegegevens door de Siedle App benodigd en gebruikt worden.

Bovendien controleert de Siedle App bij ieder gebruik, of een audio-uitvoer apparaat via Bluetooth met de Smartphone verbonden is om de spraakuitvoer via dit apparaat mogelijk te maken. Ook voor deze Bluetooth-test is de toestemming voor toegang tot de locatie vereist.

Contacten en oproepenlijst

De toegang tot contacten en oproepenlijst is voor het gebruik van de Siedle App niet noodzakelijk. Toch vragen enkele mobiele apparaattypen de toestemming daarvoor in het kader van de koppeling. De koppeling kan echter worden doorgevoerd, zonder de toestemming te verlenen. Een toegang tot de contacten en oproepenlijst vindt niet plaats.

  

Bij sommige Android apparaten met Android 13 zijn er problemen met de Bluetooth koppeling naar een IQ apparaat, de koppeling mislukt in dit geval met "Device Connection Failed - -209 Timeout“. Bekende apparaten zijn hier actueel de Smartphone modellen van Google en Sony. Dit probleem berust op een bekende fout in Android 13 en kan door Siedle niet worden opgelost.

Voor de Pixel apparaten werd de fout inmiddels door een besturingssysteem-update verholpen ( Android Update Maart 2023 Versie TQ2A.230305.008.XX )

De deuroproep binnen de Siedle App wordt met een Push-bericht, afhankelijk van de actuele systeeminstellingen van de Smartphone, akoestisch en haptisch gesignaleerd. Indien de Smartphone of vibratiemode staat ingesteld dan geschiedt geen akoestische signalering, alleen een haptische via de vibratie. Een inkomend push bericht wordt door het systeem via een eenmalige vibratie van de Smartphone gesignaleerd, dit kan door de Siedle App niet worden beïnvloedt of herhaald.

Wordt een deuroproep in een groep gesignaleerd en door een van de apparaten aangenomen, dan wordt op iPhones nog steeds het push bericht weergegeven, tot de in het Siedle systeem gedefinieerde oproeptimeout bereikt is. Bij een klik op het push bericht wordt de Siedle App geopend, de oproep is echter niet meer beschikbaar. Dit is een actueel bekend verschil in werking tussen Android en iOS. Op Android kan een push bericht op de achtergrond door de Siedle App worden gewijzigd, op iOS is dit niet mogelijk. Wij werken er aan, om de werking voor iOS te optimaliseren en vragen om uw geduld.

Algemene FAQ over de Siedle App

Bij Smart Gateway en Access Professional kan de QR code via het administratie-oppervlak in de browser worden aangemaakt. De QR code wordt aangemaakt, wanneer een nieuwe App deelnemer in het systeem wordt aangemaakt. Deze code kan slechts één maal worden gebruikt; vraagt u a.u.b. hier naar bij uw systeembeheerder/installateur.

De functie „Schakelen & melden“ in de Siedle App is vanaf Smart Gateway versie 2.3.0 beschikbaar. De schakelvlakken dienen via de programmeersoftware BPS te worden geconfigureerd en via een daarvoor aangemaakt configuratiebestand in de Smart Gateway te worden geplaatst. Aansluitend worden de schakelvlakken in het Smart Gateway administratie-oppervlak aan de IP deelnemer „Siedle App“ toegewezen. Vraagt u hiervoor uw administrator/elektricien.

Let u a.u.b. op, dat na het terugzetten van een backup op een nieuw apparaat een vernieuwde aanmelding nodig is. De Siedle App wordt door de backup naar het nieuwe apparaat overgedragen en kan daar bij het gebruik van een versleutelde backup (beveiliging door een wachtwoord) worden geopend. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen gevoelige gegevens zoals Secrets en Push-tokens in een backup opgenomen. Daarom kan dit in de Siedle App tot problemen in de oproep-signalering of bij het schakelen van de deuropener leiden.

Meldt u zich in dit geval a.u.b. af en voert u de aanmelding opnieuw uit. Let u a.u.b. op, dat daarvoor bij de Smart Gateway en Access Professional een nieuwe QR code door uw systeembeheerder/installateur dient te worden aangemaakt.

Kan tijdens de ingebruikname de verbinding met de Siedle Server niet tot stand worden gebracht, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Uw IQ-apparaat signaleert dit probleem door het twee mal herhaald rood knipperen van de lichttoets. Controleert u a.u.b. de volgende punten voor de probleemoplossing:

 • is er een stabiele internet verbinding?

 • Wordt in de basisinstelling van de router de SIP communicatie door middel van TLS geblokkeerd? Bijvoorbeeld hier in het pad naar de instelling in de FritzBox: Telefonie → Eigen telefoonnummers → Aansluitingsinstellingen → Vinkje bij „Gebruik van internet telefonie vanuit het thuisnetwerk onderdrukken" verwijderen.

Om veiligheidsredenen worden de tijdstempels van alle gebruikte apparaten bij het uitvoeren van een schakelcommando vergeleken, indien deze van elkaar afwijken, dan wordt het schakelcommando op het systeem geweigerd.

Controleert u daarom a.u.b., of de tijd op alle componenten (Smartphone, router en Siedle systeem) overeenkomt. In de Smartphone instellingen dient de tijd op „automatisch“ te zijn ingesteld.

Heeft u andere vragen over onze producten en services?
Uw contactpersoon