Gegevensbeschermingsverklaring

Wij zijn blij, dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. De beveiliging van uw privacy bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons. Neemt u daarom a.u.b. de volgende informatie ter kennisgeving aan:

1. Registratie, verwerken en gebruik van persoonsgebonden gegevens

U kunt onze webpagina's in principe bezoeken, zonder dat wij persoonsgebonden gegevens van u registreren. Persoonsgebonden gegevens worden alleen geregistreerd, wanneer u ons dit zelf door goedkeuring van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of in het kader van de contactopname mededeelt. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming altijd alleen voor de contractafhandeling en bewerking van uw aanvragen gebruikt. Na volledige afhandeling van het contract worden uw gegevens met in acht name van de belastings- en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist.

Daarnaast worden persoonsgebonden gegevens geregistreerd, wanneer u wenst dat wij contact met u opnemen of wanneer u zich voor onze email nieuwsbrief aanmeldt. Deze gegevens worden door ons voor eigen reclamedoeleinden in de vorm van onze email nieuwsbrief gebruikt, indien u hiervoor uitdrukkelijk als volgt toestemming heeft gegeven:

"Nieuwsbrief abonneren"

U kunt de nieuwsbrief op ieder moment via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of door een bericht aan ons afbestellen. Na succesvolle afmelding wordt uw email adres direct gewist.

"Contact"

Voor zover u ons contactformulier gebruikt, worden de daar door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking van uw contactopname opgeslagen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

 

2. Doorgeven van persoonsgebonden gegevens

De door ons geregistreerde persoonsgebonden gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering opgedragen transportonderneming doorgegeven, indien dit voor de aflevering van de goederen noodzakelijk is.

 

3. Cookies

Deze webpagina gebruikt zogenaamde "Cookies", die er voor dienen, onze internetsite in zijn geheel gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld wanneer het er om gaat, het navigeren op onze website te versnellen. Daarnaast stellen Cookies ons in staat, de veelvoud van pagina oproepen en de algemene navigatie te meten. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computersysteem worden aangemaakt. Wij wijzen u er op, dat enkele van deze Cookies van onze server op uw computersysteem worden overgedragen, waarbij het zich daarbij meestal op zogenaamde "Session-Cookies" gaat. "Session-Cookies" worden gekenmerkt, doordat deze automatisch na het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist worden. Andere Cookies blijven op uw computersysteem en maken het ons mogelijk, om uw computersysteem bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zgn. duurzame Cookies). Vanzelfsprekend kunt u het gebruik van Cookies via uw browser instellingen op ieder moment stoppen. Let u a.u.b. op, dat dan bepaalde functies van deze website mogelijkerwijs niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, wanneer uw browser zo is ingesteld, dat geen Cookies (van onze website) worden aangenomen.

 

4. Gebruik van Twitter plugins

Wij hebben in onze internetsite zogenaamde Twitter Widgets en/of Twitter knoppen (hiernavolgend „Twitter-Plugin“) van het sociale netwerk twitter.com (hiernavolgend "Twitter") opgenomen. Twitter is een onderneming van Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Bij iedere oproep van een pagina van onze internetsite, die van een dergelijke plug-in is voorzien, gaat de plug-in er van uit, dat de door u gebruikte browser de optische weergave van de Twitter plug-in van de Twitter server laadt en weergeeft. Door de inbinding van de Twitter plug-in ontvangt Twitter loggegevens en plaatst op uw computer Cookies voor de identificatie van uw browser. De loggegevens bevatten onder anderen uw IP adres, het browsertype, het besturingssysteem, de daarvoor opgeroepen webpagina, bezochte webpagina's, uw mobiele provider, uw mobiel apparaat, applicatie ID's, zoekbegrippen evenals Cookie informatie.

Twitter gebruikt deze loggegevens, om de diensten te bieden en ze te waarderen, aan te passen en te verbeteren. In het bijzonder kunnen de gegevens gebruikt worden om inhouden op Twitter op basis van bezochte websites met Twitter plugins op u af te stemmen. Dit geschiedt onafhankelijk ervan of u een Twitter account bezit of niet. Onder het hiernavolgende internetadres vindt u de privacy beschermingsinformatie van Twitter met verdere informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door Twitter: http://twitter.com/privacy

Om het gebruik van Cookies op uw computer in het algemeen tegen te houden, kunt u uw internet browser zo instellen, dat in de toekomst geen Cookies meer op uw computer worden geplaatst kunnen worden resp. dat reeds geplaatste Cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle Cookies kan er echter toe leiden, dat enkele diensten van Twitter niet meer kunnen worden uitgevoerd.

 

5. Gebruik van Facebook plugins

Wij hebben op onze internet site zogenaamde plugins van het sociale netwerk facebook.com (hierna genoemd "Facebook") geïntegreerd. Facebook is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Een lijst en het uiterlijk van deze plugins van Facebook kan op het volgende internetadres worden ingezien: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Bij iedere oproep van een pagina van onze internetsite, die van een dergelijke plug-in is voorzien, gaat de plug-in er van uit, dat de door u gebruikte browser de optische weergave van de plug-in van de Facebook server laadt en weergeeft. Door in de inbinding van de plug-in verkrijgt Facebook de informatie, dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook gebruiker bent of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u lid bent van Facebook en tijdens het bezoek aan onze internetpagina bij Facebook bent ingelogd, dan herkent Facebook aan de door de plug-in verstuurde informatie, op welke pagina van onze internetsite u momenteel bent en wijst dit toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook, onafhankelijk of u een van de plugins gebruikt. Gebruikt u nu een van de plugins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop of door het invoeren van een commentaar, dan wordt dit aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Om te verhinderen, dat Facebook de verzamelde gegevens aan uw gebruikersaccount op Facebook toewijst, dient u zich bij Facebook uit te loggen, voordat u onze internetsite bezoekt.

Onder het navolgende internetadres vindt u de privacybepalingen van Facebook met meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten hierover evenals de instellingsmogelijkheden met betrekking tot het beschermen van uw privacy:
http://www.facebook.com/policy.php

 

6. Webanalysedienst

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website Google Analytics met een IP anoniemiseringsfunctie. Uw IP adres wordt door Google reeds binnen de landen van de Europese Unie of in andere aangesloten landen van herkomst tot het Europese commerciële bereik afgekort en daarmee anoniem gemaakt. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten van de website activiteiten op te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten te vormen tegenover de beheerder van de website.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de Cookies door de betreffende instelling in uw browser software verhinderen, wij wijzen u er echter op, dat in dit geval eventueel niet alle functies van de website naar volle omvang kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie en de op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in download en installeert:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten klikt u a.u.b. op de volgende link, om een Opt-Out Cookie in te stellen, dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst verhinderd (deze Opt-Out Cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein, indien u Cookies wist in uw browser, dient u deze link opnieuw aan te klikken): Google Analytics deactiveren. Er wordt naar verwezen, dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en daarom IP adressen slechts afgekort verder worden verwerkt, om een directe persoonlijke betrekking uit te sluiten. 

 

7. Uw rechten en contactopname

U heeft het recht op onbeperkte informatie over uw opgeslagen gegevens evenals evt. het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over registreren, verwerking of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Hetzelfde geldt voor informatie-, blokkerings- en correctiewensen met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens evenals herroepingen van opgegeven toestemmingen. Het contactadres vindt u in ons impressum.
Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in onze onderneming, opmerkingen of bezwaren verwijzen wij u naar de verantwoordelijke gegevensbeschermingspersoon in onze onderneming. Stuurt u a.u.b. een email of een bericht per post aan het volgende adres:

ENSECUR GmbH

persoonlijke overname van de functie door dhr Thorsten Jordan

Josef-Wolf-Str. 31

D-76356 Weingarten

EMail: dsb-siedle@ensecur.de