FAQ over Siedle Secure

Secure Controller: montage en ingebruikname

De Siedle Secure Controller is bedoeld voor de montage in het techniekgebied van een verdeler en voor de opbouwmontage.

Ja, een adapter voor de DIN rails montage is in de leveringsomvang van de Siedle Secure Controller inbegrepen.

Naar de demontage van de deksel

  1. de kleine kruisschroef aan de voorzijde losdraaien en verwijderen

  2. Deksel aan de zijde waar de kruisschroef zich bevindt, licht open klappen

  3. Deksel naar de voorzijde er af trekken

De montage van de deksel geschiedt in omgekeerde volgorde.

Om een toegangscontrolesysteem in te richten, dat door de Siedle Secure Controller wordt aangestuurd, worden alleen een reguliere computer en een netwerkverbinding benodigd. De ingebruikname geschiedt web-gebaseerd; alle informatie over voor het inloggen is in de productinformatie inbegrepen.

Ja, installatie en administratie van de Secure Controller zijn uitsluitend web-gebaseerd. Waar de computer staat, waarmee wordt gewerkt, speelt geen rol. Hij hoeft alleen maar met de Secure Controller verbonden te zijn. De persoon, die inlogt op de Secure Controller, dient de passende rechten („rol“) te hebben.

Alle deuren, die een Secure Controller stuurt, worden in een wizard aangemaakt – dus tot maximaal vier. Dit is ook van toepassingen, wanneer meerdere Secure Controllers worden verbonden: deuren kunnen alleen in de wizard van de desbetreffende Secure Controller worden aangemaakt, die deze deuren stuurt. De programmering geschiedt web-gebaseerd, voor iedere Secure Controller moet diens IP adres worden aangestuurd.

De ingebruikname van onze Secure Controller kan zonder handleiding en zonder verregaande vakkennis worden geprogrammeerd: de wizard – een geïntegreerd assistentieprogramma – leidt in zes eenvoudige stappen door de web-gebaseerde installatie. Het bedienoppervlak – ook voor de verdere administratie (gebruikersbeheer, rapportage etc.) – is intuïtief vormgegeven.

In een Quick Guide hebben wij deze ingebruiknamestappen omschreven en geïllustreerd. Additioneel verklaren wij, hoe gebruikers en identificatiemiddelen worden aangemaakt.

Vanzelfsprekend is bij iedere Secure Controller een uitgebreide ingebruiknamehandleiding bijgesloten, die ook als download ter beschikking staat.

Secure Controller: bekabeling

Voor de ethernet stroomverzorging (LAN) en de netwerkaansluiting van de Siedle Secure Controllers wordt minimaal een Cat-6 netwerkkabel benodigd.

Voor de aansluiting van de bus-streng dient een J-Y(St)Y kabel te worden gebruikt. Het scherm wordt daarbij bij de Siedle Secure Controller bij de kabelinvoer geplaatst.

Ja, de klemmenaanduidingen zijn identiek (NO/COM/NC). De schakelcontacten zijn met een wit kader op de printplaat optisch van elkaar gescheiden.

Secure Controller: tijd- en gebruikersmanagement

Ja, de volgende tijdprofielen kunnen worden aangemaakt:

  • voor deuren: hier kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd, wanneer welke deur blijvend geopend en de toegang tot het gebouw zonder identificatiemiddelen mogelijk gemaakt wordt.

  • Voor gebruikers: bij deze profielen kan bijvoorbeeld een tijdslot worden gedefinieerd, waarin een gebruiker toegang tot het gebouw of een deel van het gebouw heeft.

Het aantal gebruikers is in principe onbegrensd; nominaal kan de Secure Controller tot maximaal 500.000 gebruikers beheren.

Alle toegangsprofielen en gebruikers kunnen door iedere persoon worden beheerd, die passende toegangsrechten tot het systeem heeft – bijvoorbeeld gebouweigenaars, huismeesters, medewerkers van huizenbeheer en personeelsafdeling of de detaillist, die het systeem geïnstalleerd heeft. Speciale voorkennis is niet vereist; het web-gebaseerde bedienoppervlak is intuïtief opgebouwd. Bovendien staat een uitgebreide ingebruiknamehandleiding als download ter beschikking.

Wie tot welke functionaliteiten toegang heeft, kan in de Secure Controller worden vastgelegd. Daarvoor zijn drie toegangstrappen, zogenaamde rollen, voorzien, die aan willekeurig veel personen kunnen worden toegewezen:

Facility:

met deze rechten kunnen onder anderen gebruikers (kaarten/codes), gebruikersgroepen en weekprogramma’s worden aangemaakt, gewist en gewijzigd en kan eveneens rapportages worden aangemaakt. In de regel wordt deze rol aan gebouweigenaren, huismeesters of medewerkers van huisbeheerders en personeelsafdelingen toegewezen.

Service:

deze rol is bedoeld voor de ingebruiknemer. Hier kunnen bijvoorbeeld leesapparaten bij de de ingang, deuren, huisbeheerders en rollen worden ingesteld.

Root:

deze rol is voorbehouden aan de Siedle fabrieksservice.

Alle gebruikersgegevens worden in de zogenaamde Master aangemaakt, die zich aansluitend met alle Slaves synchroniseert. De Slaves bewaren de informatie in hun eigen geheugens, zodat iedere Slave zelfstandig verder werkt, indien de Master Controller een keer zou uitvallen.

Ja, dat is mogelijk: indien het leesapparaat readID One beschikbaar is, dan kan de verloren transponder met behulp hiervan comfortabel worden ingelezen en de gebruiker aan de hand van de lijst van de systeemverdeler worden meegedeeld. Zonder readID One kunnen de transpondergegevens met behulp van de Siedle Electronic-Key-Lezer worden meegedeeld, die vooraf de functie als inlezer om te leren kreeg toebedeeld.

Wanneer een wachtwoord werd vergeten, dient een nieuwe te worden uitgegeven. Neemt u a.u.b. Contact op met de Siedle klantenservice en houdt u het MAC adres van de Secure Controller bij de hand, dat u op het type-bordje van het apparaat vindt.

Secure Controller: functie

Ja, dat is mogelijk. Op basis van uitval-beveiliging en specificatie adviseert Siedle de verbinding van meerdere Secure Controllers in een Master/Slave topografie.

Denkbaar is ook een I/O uitbreiding met de betreffende Siedle module, die via Siedle Engineering verkrijgbaar is. Deze uitbreiding dient echter alleen bij liftbesturingen te worden gebruikt.

Ja, dat kan hij. Hiervoor is weliswaar een Siedle I/O uitbeidingsmodule nodig, die via Siedle Engineering verkrijgbaar is.

Ja, op iedere van zijn beiden bus-strengen kan de Siedle Secure Controller telkens een protocol verwerken. Bijvoorbeeld op streng A Siedle Vario-Bus en op streng B het Open Supervised Device protocol (OSDP).

De Secure Controller heeft twee bus-strengen, op elk hiervan kunnen tot maximaal acht modules worden aangesloten – in totaal dus tot maximaal 16 functiemodules.

Onze netvoeding NG 706-30/33-… is geschikt voor de verzorging van twee Secure Controllers.

Iedere Secure Controller heeft vier relais, die ieder twee aansluitingen hebben – bijvoorbeeld voor uitgangsschakelaars en deurstatus. Daardoor heeft iedere Secure Controller acht ingangen en vier uitgangen (relais). Omdat in een toegangscontrolesysteem van Siedle tot maximaal 64 Secure Controllers kunnen worden verbonden, zijn in totaal tot maximaal 512 ingangen realiseerbaar (64 Controllers a vier relais a twee ingangen).

Ja, deze contactbelasting voldoet aan de CE certificering. Hogere waarden zijn daarom niet mogelijk.

Ja, het gebruik van deze Electronic-Key-Lezer (ELM 611-02) is denkbaar, bijv. wanneer deze module reeds in een installatie is ingebouwd. Wij adviseren echter de inzet van de Electronic-Key-Lezer ELM 600, die de Mifare-Desfire-V2-Technologie bedient, momenteel de hoogste veiligheidsstandaard voor de elektronische identificatie. Voor de ingebruikname dient in het menu van de Secure Controller de optie ELM 600-0 te worden uitgevoerd.

Ja, dat is denkbaar, maar dient op basis van verschillende technische vereisten in individuele gevallen echter te worden gecontroleerd. Dit neemt onze opdrachtsafdeling graag van u over.