Vaak gestelde vragen over Siedle IQ

Ingebruikname en functie

Bij de Siedle IQ intercom voor het systeem 1+n (Siedle IQ HTS) bevindt de QR code zich op het apparaat (onder de hoorn). Deze code wordt bij iedere aanmelding opnieuw gebruikt. Een kopie van de QR code bevindt zich binnenin het apparaat.

De Wi-Fi verbinding is mislukt.

Verzekert u zich ervan, dat de IQ HTS zich binnen de reikwijdte van het netwerk bevindt.

Controleert u, of met het Wi-Fi een verbinding met het internet mogelijk is. Meldt u zich daarvoor met een mobiel eindapparaat op hetzelfde Wi-Fi netwerk aan, waarop ook de IQ HTS verbonden is, en controleert u met een browser van uw keuze, of er verbinding is met het internet.

De verbinding naar de Siedle Server is mislukt.

Verdere informatie over de foutoplossing onder het punt „Ingebruikname mislukt (geen verbinding met de Siedle Server)“

Wacht u enkele minuten, eventueel is de Siedle Server vanwege een update gedurende korte tijd niet bereikbaar. Updates worden door Siedle normaal gesproken ‘s morgens vroeg of ‘s avonds uitgevoerd en kunnen leiden tot enkele minuten slechte bereikbaarheid.

Koppeling van Siedle IQ en Siedle App

Voor de koppeling van de Siedle App met de IQ HTS is een Bluetooth verbinding vereist. Voert u indien hierbij problemen optreden, a.u.b. de volgende stappen uit:

  • controleert u, of Bluetooth op uw mobiele apparaat is geactiveerd.

  • Mislukt de verbinding herhaaldelijk, start u dan uw mobiele apparaat opnieuw op.

  • Gaat u naar de apparaatinstellingen van uw mobiele apparaat en vervolgens naar de instellingen voor Bluetooth. Ontkoppelt u de IQ HTS, door deze uit de lijst met gekoppelde apparaten handmatig te verwijderen.

Wijzigen van woning of smart eindapparaat