Vaak gestelde vragen over de Siedle App

FAQ over Android en iOS

Dit kan verschillende oorzaken hebben, probeert u a.u.b. de fout als volgt te verhelpen (de aangegeven instellingspaden kunnen tussen de Android versies licht afwijken):

 • start u uw apparaat opnieuw op.

 • Controleert u, of er een stabiele internetverbinding is.

 • Verzekert u zich ervan, dat de App meldingen in de Siedle App zijn geactiveerd: gaat u daarvoor naar de Android instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Meldingen → „Meldingen weergeven" activeren.

 • Controleert u, of achtergrondgegevens voor de Siedle App beperkt zijn: gaat u daarvoor naar de Android instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Mobiele gegevens en Wi-Fi → „Achtergrondgegevens" en „Onbeperkt gegevensgebruik" actIveren.

 • Deactiveert u de batterij-besparende functie of sluit u de Siedle App voor deze functie uit: Gaat u daarvoor naar de Android instellingen → Apps & meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Uitgebreid → Accu → Accu optimalisatie. Zoekt u in de weergegeven lijst naar de Siedle App en kiest u daar voor „Niet optimaliseren".

 • Controleert u, of de nieuwste versie van de Google Play dienst is geïnstalleerd, en werkt u deze eventueel bij.

Let u a.u.b. ook op het volgende:

wanneer u de Siedle App actief via de Task Manager of via de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → „Geforceerd stoppen“ beëindigt (geforceerd beëindigen), worden gedurende korte tijd (max. 90 seconden) geen verdere meldingen meer weergegeven.

Er bestaan Apps van derden, die het weergeven van push meldingen kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren anti-virus, energiebesparende en systeemoptimalisatie Apps. Deactiveert u om te testen deze Apps a.u.b. en controleert u of daardoor de signaleringen van de Siedle App verbeterd worden.

Dit kan verschillende oorzaken hebben; probeert u a.u.b. de fout als volgt te verhelpen (de aangegeven instellingspaden kunnen bij de verschillende iOS versies licht afwijken):

 • controleert u in uw iPhone instellingen → Siedle App → Meldingen, dat banners/opmerkingen, kenmerksymbolen en tonen ingeschakeld zijn.

 • Controleert u bij gebruik van de focus functie (niet-storen functie) a.u.b., dat de Siedle App als uitzondering is gemarkeerd.

 • Schakelt u uw iPhone helemaal uit en start u deze aansluitend opnieuw op.

Verzekert u zich er bovendien van, dat u niet met een Wi-Fi netwerk verbonden bent, dat de poorten blokkeert, die Apple voor push meldingen gebruikt. Om dit te kunnen testen deactiveert u de Wi-Fi op uw iPhone en test u, of de push meldingen via het mobiele datanetwerk functioneren.

Om meldingen op het beveiligingsscherm weer te geven „Siedle App“ activeren → „belangrijke meldingen op het beveiligingsscherm toestaan“ + “zwevende meldingen” activeren.

Op basis van beperkingen van de kant van Xiaomi bestaat er voor Siedle helaas geen mogelijkheid, om deze aanpassingen automatisch voor u uit te voeren. Alleen bij enkele door Xiaomi uitgekozen Apps zijn meldingsignalen vooraf geactiveerd.

Camera

Vereist voor de registratie van de App op uw Siedle systeem door middel van een QR code. De toestemming wordt daarom in ieder geval voor de aanmelding benodigd, ook wanneer in het systeem geen camera beschikbaar is. Daarna kan de toestemming voor de camera indien gewenst in de stellingen van het besturingssysteem worden gedeactiveerd.

Microfoon

Vereist voor de deurcommunicatie. De toegang tot de microfoon is noodzakelijk, om de Siedle App te kunnen gebruiken. Zonder deze toegang worden geen deuroproepen naar het mobiele eindapparaat tot stand gebracht.

Locatie

De Siedle App benodigt de locatie toegang voor de ingebruikname van de IQ HTS door middel van Bluetooth. Daarbij communiceert zij via Bluetooth Low Energy (BLE), voor BLE zijn er twee scenario's:

 • overdracht van kleine hoeveelheden gegevens naar apparaten in de buurt

 • Interactie met benaderingssensoren zoals Google Beacons, om gebruikers informatie te bieden, die op hun actuele locatie is gebaseerd (van toepassing bijvoorbeeld bij zoeken naar sleutels)

Siedle gebruikt BLE voor het eerste scenario. In tegenstelling tot het klassieke Bluetooth biedt BLE een duidelijk geringer stroomverbruik. Dit is noodzakelijk, zodat de Bluetooth overdracht met de IQ HTS zonder additionele stroombehoefte mogelijk is. Bij Android wordt niet gevraagd naar het toepassingsscenario, hier worden in principe alle nodige toestemmingen gevraagd. Om het tweede toepassingsscenario te ondersteunen, is de standaard toegang noodzakelijk, ook wanneer geen locatiegegevens door de Siedle App benodigd en gebruikt worden.

Na afsluiten van de ingebruikname kan de toestemming voor de locatie indien gewenst in de instellingen van het besturingssysteem worden gedeactiveerd.

Contacten en oproepenlijst

De toegang tot contacten en oproepenlijst is voor het gebruik van de Siedle App niet noodzakelijk. Toch vragen enkele mobiele apparaattypen de toestemming daarvoor in het kader van de koppeling. De koppeling kan echter worden doorgevoerd, zonder de toestemming te verlenen. Een toegang tot de contacten en oproepenlijst vindt niet plaats.

Algemene FAQ over de Siedle App

Bij Smart Gateway en Access Professional kan de QR code via het administratie-oppervlak in de browser worden aangemaakt. De QR code wordt aangemaakt, wanneer een nieuwe App deelnemer in het systeem wordt aangemaakt. Deze code kan slechts één maal worden gebruikt; vraagt u a.u.b. hier naar bij uw systeembeheerder/installateur.

Let u a.u.b. op, dat na het terugzetten van een backup op een nieuw apparaat een vernieuwde aanmelding nodig is. De Siedle App wordt door de backup naar het nieuwe apparaat overgedragen en kan daar bij het gebruik van een versleutelde backup (beveiliging door een wachtwoord) worden geopend. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen gevoelige gegevens zoals Secrets en Push-tokens in een backup opgenomen. Daarom kan dit in de Siedle App tot problemen in de oproep-signalering of bij het schakelen van de deuropener leiden.

Meldt u zich in dit geval a.u.b. af en voert u de aanmelding opnieuw uit. Let u a.u.b. op, dat daarvoor bij de Smart Gateway en Access Professional een nieuwe QR code door uw systeembeheerder/installateur dient te worden aangemaakt.

Kan tijdens de ingebruikname de verbinding met de Siedle Server niet worden gemaakt, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Controleert u de volgende punten voor de foutoplossing:

 • is er een stabiele internet verbinding?

 • Wordt in de basisinstelling van de router de SIP communicatie door middel van TLS geblokkeerd? Bijvoorbeeld hier in het pad naar de instelling in de FritzBox: Telefonie → Eigen telefoonnummers → Aansluitingsinstellingen → Vinkje bij „Gebruik van internet telefonie vanuit het thuisnetwerk onderdrukken" verwijderen.

Heeft u andere vragen over onze producten en services?
Uw contactpersoon