Gebouwcommunicatie met IP netwerk

Siedle expertgesprek

20.07.2023

IP technologie speelt in gebouwen in toenemende mate een centrale rol – ook in de deur- en gebouwcommunicatietechniek. Siedle is met het bewezen IP systeem Siedle Access Professional op de markt. Het laat zich volledig in netwerken integreren, is flexibel schaleerbaar en biedt individuele oplossingen. In een gesprek licht productmanager Markus Hummel de voordelen van IP gebaseerde gebouwcommunicatie toe en werpt hij een blik op de marktontwikkeling.

Siedle is bekend om deurspraakinstallaties. Waarom heeft Siedle een IP gebaseerd systeem voor gebouwcommunicatie ontwikkeld?

Markus Hummel: Wij zien onszelf als experts voor gebouwcommunicatie – en wel voor ieder gebouw. Voor complexe vereisten en individuele oplossingen hebben wij ons IP gebaseerde System Access Professional ontwikkeld. Bij de ingangen zijn onze bekende spraakinstallaties te zien, zoals de Designlijnen Vario en Steel. Daar achter steekt steeds vaker Siedle Access Professional. Momentele viert ons IP systeem zelfs een klein jubileum: Access Professional is sinds meer dan 10 jaar op de markt.

Aan het begin van de ontwikkeling stond de wens voor maximale flexibiliteit en klant-specifieke oplossingen. Wij hebben geanalyseerd, dat IP daarvoor de beste basis is. Met Access Professional kunnen uitdagingen worden gerealiseerd, die deels individueel vormgegeven en deels volledig in netwerken zijn geïntegreerd. Op deze manier kunnen grote projecten met heel verschillende eisen aan gebouwcommunicatie worden omgezet. Access Professional wordt in industriële gebouwen en logistieke centrales net zo ingezet als in grote klinieken, kantoor- en bedrijfsgebouwen, wooncomplexen met meerdere verdiepingen evenals gebouwen met gemengd gebruik. In het bijzonder in de bereiken woningbouw en gemengd gebruik merk ik een verandering op. Veel projectontwikkelaars erkennen inmiddels de potentie van IP netwerken – ook met zicht op de gebouwcommunicatie.

 

U spreekt van maximale flexibiliteit. Welke voordelen bieden IP systemen zoals Access Professional concreet?

Hummel: Het begint al bij de planning. Ontwikkelaars van grote kantoor- en bedrijfsprojecten zetten vaker in op een of twee hoofdhuurders en plannen de verdere gebouwbereiken open. Dat betekent: het concrete gebruik – en daarmee ook de uitrusting en functionaliteit – staat niet van het begin af aan vast. De etage- en kantoorverdeling wordt pas gedurende de huurdersacquisitie bekend tijdens de planning. Dan is een flexibele huurdersopbouw met uitbreidingsmogelijkheden gewenst. Met ons IP systeem zijn zulke gebouwen optimaal uitgerust. Met Access Professional is geen additionele installatie of hardware vereist, wanneer het project op een later tijdstip groeit. Ons licentiemodel zorgt voor flexibele uitbreidingen. Door de aanschaf van verdere licenties zijn zowel de functies als ook het aantal deelnemers uit te breiden. In dit opzicht blinken IP systemen zoals Access Professional uit, omdat zij zich op ieder moment naar wens laten schaleren. Deze schaleerbaarheid op ieder moment, van het begin van de planning tot aan de uiteindelijk binneninrichting, is een beslissend voordeel van IP. Wat dat betreft staat schaleerbaarheid ook voor maximale flexibiliteit. Dat maakt Siedle Access Professional tot een van de meest variabele en aanpassingsvrije opties, die er op de markt voor gebouwcommunicatie zijn.

 

„Een beslissend voordeel van IP is de behoefte-gerichte schaleerbaarheid van het systeem op ieder tijdstip.“

 

Maar ook voor IP systemen zoals Access Professional bestaan er grenzen …

Hummel: Ieder systeem heeft vanzelfsprekend grenzen. Dat geldt ook voor Access Professional. Maar in de praktijk bereiken we die zo goed als nooit – in indien dit toch gebeurd, kunnen we in de regel individuele oplossingen aanbieden.

De systeemgrenzen blijven meestal grijze theorie, omdat Access Professional extreem schaleerbaar is. Dat betreft de reikwijdte, het aantal deelnemers en het prestatievermogen in het dagelijks gebruik.

Als voorbeeld kunnen in een IP netwerk ook ver verwijderde portiershuisjes of magazijnen aankoppelen. Er zijn vrijwel geen relevante beperkingen in de reikwijdte. Hetzelfde geldt voor kantoor- en bedrijfspanden evenals wooncomplexen met meerdere gebouweenheden. Hier kunnen IP systemen bovendien hun sterke punt bij het aantal deelnemers uitspelen. Access Professional biedt normaal tot maximaal 640 deelnemers aan.

Last, but not least zijn IP systemen zeer krachtig. Zo kunnen met Access Professional tot maximaal 50 gespreks- en dataverbindingen van verschillende ingangen parallel op hetzelfde moment plaatsvinden. Dat is een beslissend argument bij een hoog publieks- of leveranciersverkeer. Als voorbeeld hebben wij de logistieke centrums van een wereldwijd toonaangevende levensmiddelenverkoper met Siedle Access Professional uitgerust. De magazijntoeritten daar worden dagelijks door meerdere honderden vrachtauto’s bezocht. Met Access Professional is dit verkeer heel gemakkelijk te managen.

 

„Reikwijdte, deelnemersaantal en prestatievermogen zijn beslissende argumenten voor IP. De systeemgrenzen blijven meestal grijze theorie.“

 

Apropos management: spreekt ook het „Managen“ van verschillende functies in het voordeel van IP?

Hummel: Zij spreken de integratie van verschillende functies en features aan. Hier zijn IP systemen volledig de trend, die duidelijk in de richting van vakoverschrijdende, geïntegreerde totaaloplossingen wijst. Met IP zijn geïntegreerde oplossingen überhaupt geen probleem. Zo kan ons systeem Access Professional bijvoorbeeld de KNX automatisering via de VoIP telefonie tot aan de toegangscontrole van derden via een interface werken met een enorme bandbreedte aan functies. Op deze manier is een IP systeem zoals Access Professional ook probleemloos in een omvangrijk beveiligings- en gebouwmanagementsysteem te integreren.

 

„De trend bij gebouwen gaat naar vakoverschrijdende totaaloplossingen. De trend ligt hier volledig bij IP.“

 

U heeft de vakken genoemd. Hoe gaat de elektrohandel om met IP?

Hummel: De kennis over IP wordt ook in de elektrohandel steeds belangrijker. De toepassingsonafhankelijke gestructureerde IP bekabeling is een wereldwijde standaard. Access Professional wordt via RJ45 aansluitingen aangekoppeld, die in de elektrohandel bepaald en bekend zijn. Access Professional is echter – zoals de naam het al zegt – een systeem voor professionals, dat zeer complexe en ook klant-specifieke oplossingen mogelijk maakt. Daarom certificeren wij bij Siedle onze competente partners als Access Certified Partner (ACP). Deze zijn deels thuis in de elektrohandel, maar komen ook uit IT-gerelateerde bereiken en werken in projecten met de elektrohandel samen. Bij Siedle is ons Access Service Center het eerste adres voor onze professionele partners inzake support en advies. Mijn collega’s in het Access Service Center realiseren bovendien samen met Siedle Engineering altijd weer klant-specifieke oplossingen. Velen daarvan hebben het in de loop der tijd tot de standaard functie-omvang van Access Professional gebracht. Dat hoort bij de voortdurende verderontwikkeling van ons IP systeem.

 

Bij een doorlopende ontwikkeling rijst de vraag, hoe duurzaam een IP systeem kan zijn?

Hummel: Siedle Access Professional is, zoals genoemd, sinds meer dan 10 jaar op de markt. Ik persoonlijk ken zeer veel Access installaties uit de begintijd, die nog altijd naar de volle tevredenheid van onze klanten werken. Wanneer nieuwe functies in gebruik worden genomen, is onder bepaalde omstandigheden een modernisering van de hardware nodig, bijvoorbeeld de omruil van een server. Het systeem op zich is zeer duurzaam en betrouwbaar. Wij leveren sinds meer dan 10 jaar het bewijs hiervoor – met de inmiddels zevende grote release (Access Professional 7.0). Een wezenlijke sleutel tot dit succes ligt daadwerkelijk in de lopende verderontwikkeling. Deze reikt van de steeds verder ontwikkelende functie-omvang tot aan het flexibele licentiemodel, dat de schaleerbaarheid van het systeem optimaal ondersteund.

 

„Access Professional is sinds meer dan 10 jaar op de markt en werkt sindsdien in vele projecten naar volle klanttevredenheid.“

 

Welke actuele ontwikkelingen zijn er naar uw mening in de gebouwcommunicatie? En hoe hebben deze betrekking op IP systemen?

Hummel: Klanten willen heel duidelijk meer comfort en meer veiligheid. Dat betreft in principe alles rondom het thema gebouwautomatisering. In de deurcommunicatie speelt de mobiele aankoppeling een centrale rol, zeg maar de deurbel op de Smartphone. Met de Siedle App hebben wij deze optie voor meerdere systemen in de portfolio. Bij Access Professional hoort de Siedle App vanzelfsprekend tot de functie-omvang: de deuroproep met live-beeld komt, indien gewenst, ook aan de Smartphones. Op deze wijze ziet kantoorpersoneel of bewoners op ieder moment, wanneer iemand aanbelt – via Wi-Fi in de vergaderruimte en via het mobiele datanetwerk onderweg.

Ook in zeer specifieke constellaties speelt de beeldoverdracht in de gebouwcommunicatie een beslissende rol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een flatgebouw met conciërge. Dit veiligheidsgerelateerde wooncomfort is bekend uit de VS en verbreidt zich inmiddels ook steeds meer in Europa. De actuele versie van ons IP systeem maakt het de conciërge mogelijk, om naar keuze het beeld van de video spraakinstallatie of een externe camera achter de balie naar een gewenste deelnemer door te verbinden. Tegelijkertijd houdt de conciërge de spraakverbinding naar deze in stand. Zo an de bewoner ook via een videobeeld controleren, wie hem wil bezoeken – en de conciërge brengt, indien gewenst, pas dan de directe verbinding tot stand.

De mogelijkheden en scenario's voor nieuwe veiligheidsfeatures en additioneel comfort zijn mijns inziens veelvoudig. In het bijzonder in de grote woningbouw – wooncomplexen met meerdere gebouweenheden – worden netwerken en integratie steeds belangrijker. Projectontwikkelaars in dit segment zetten in op de technische integratie in een netwerk, van de verlichting tot aan de gebouwcommunicatie. Niets is daarvoor beter geschikt dan IP technologie. De ontwikkeling van de IP gebouwcommunicatie blijft dus spannend – en zij heeft veelbelovende toekomstvooruitzichten!

Persfoto’s

Siedle Access Professional in het huis van de economische ontwikkeling

Siedle Access Professional biedt flexibiliteit voor startups

Het monumentale huis van de economische ontwikkeling in Hannover, ontworpen door Peter Behrens, biedt na een omvangrijke sanering plaats voor opstartende ondernemingen. Het heterogene gebruik van het gebouw verlangt een flexibele communicatietechniek, die kan worden uitgebreid. Daarom koos de publieke projectontwikkelaar voor het IP systeem Siedle Access Professional.
 

Productmanager Markus Hummel

Expertgesprek met Markus Hummel

Markus Hummel is productmanager voor het IP systeem Siedle Access Professional.

siedle_access_integration_expertengespraech_markus_hummel_800x600.jpg

Functies en features

Het IP systeem Siedle Access Professional kan werken met een enorme bandbreedte aan functies en features. Op deze manier laat het systeem zich bijvoorbeeld probleemloos in een omvangrijk veiligheids- en gebouwmanagementsysteem integreren.

siedle_referenz_melatenguertel_koeln_46806_800x600.jpg

Siedle Access Professional in de huurwoning

Dit gebouw met huurwoningen aan de Melatengürtel in Keulen-Ehrenfeld is vermoedelijk een van de meest digitale woongebouwen uit de Rijn-metropool. Het herbergt 32 woningen en een inrichting voor een kinderdagverblijf.

 

Referentie in Keulen met Siedle Access Professional

Siedle Access Professional met Siedle App

In het gebouw met huurwoningen aan de Melatengürtel in Keulen-Ehrenfeld integreert Siedle Access Professional de gebouwcommunicatie volledig in het netwerk. Via de Siedle App komt de deuroproep ook op de Smartphones van de bewoners aan.

Siedle referentie Keulen-Melatengürtel

Siedle Access Professional met touchscreen deurbel

Bij de hoofdingang van het gebouw met huurwoningen in Keulen-Ehrenfeld is Siedle Touch geïntegreerd. De digitale touchdisplay van Siedle is ingebouwd in een gelakt deurpaneel.
 

Siedle Access Professional met Siedle Touch

Siedle Access Professional met individueel touchscreen

Het touchscreen van het gebouw met huurwoningen in Keulen-Ehrenfeld toont links als scrollbalk de oproepdisplay, en rechts het informatiescherm met logo van de onroerend goed ontwikkelaar. Via de Siedle App komt de deuroproep op de Smartphones van de huurders aan.
 

Siedle referentie Schwarzwaald-Baar-Kliniek met Access Professional

Siedle Access Professional in de grote kliniek

De Schwarzwald-Baar-Kliniek Villingen-Schwenningen van TMK Architekten is een moderne grote kliniek met een capaciteit van 1.000 bedden. Het Siedle Access systeem is onderdeel van de netwerktechniek. Van de leveranciersingang tot aan de gevoelige bereiken zoals operatiezalen waakt het systeem er over, dat alleen personen met de juiste rechten toegang krijgen.
 

- Siedle Referentie Bestseller Aarhus met Access Professional

Siedle Access Professional in beheergebouwen

Het beheergebouw van de Deense textielfabrikant Bestseller in Aarhus (C.F. Møller Architects) stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de gebouwcommunicatie. Voor de nieuwbouw met 800 werkplekken werd daarom Siedle Access Professional als systeem gekozen.
 

Siedle Access Professional in het huis van de economische ontwikkeling

Siedle Access Professional biedt flexibiliteit voor startups

Het monumentale huis van de economische ontwikkeling in Hannover, ontworpen door Peter Behrens, biedt na een omvangrijke sanering plaats voor opstartende ondernemingen. Het heterogene gebruik van het gebouw verlangt een flexibele communicatietechniek, die kan worden uitgebreid. Daarom koos de publieke projectontwikkelaar voor het IP systeem Siedle Access Professional.
 

Productmanager Markus Hummel

Expertgesprek met Markus Hummel

Markus Hummel is productmanager voor het IP systeem Siedle Access Professional.