Siedle udforsker tærsklen

09.03.2009
Udgave 191/192 af arkitekturtidsskriftet ARCH+ beskæftiger sig gennemgående med temaet „Arkitekturens tærskel“. Publikationen er blevet til i samarbejde med Siedle. I forbindelsen med udgivelsen af tidsskriftet den 13. marts 2009 afholdes der på den Schweiziske Tekniske Højskole EHT i Zürich et symposium med deltagende eksperter inden for kulturvidenskab, filosofi, sociologi, arkitekturhistorie og kunst. Også her er Siedle partner i en diskussionsrunde, som tværfagligt belyser de arkitektoniske tærskelelementer og åbner op for nye måder at se tingene på.

Tærskler forbinder og skiller, fungerer som ind- og udpassage, forbindelsesveje mellem inde og ude. Med sin økonomiske støtte til publikationen “Schwellenatlas“ og ETH-symposiet lægger Siedle op til at diskutere dette tema, hvis videreudvikling er af stor betydning for virksomheden. Siedle er for længst holdt op med kun at fokusere på selve dørkommunikationen, men retter blikket mod hele indgangspartiet – altså tærsklen.

ARCH+ temahæftet beskæftiger sig med rumrelaterede aspekter inden for selve det at åbne og lukke. Gæsteredaktør er Laurent Stalder, assisterende professor ved den Schweiziske Tekniske Højskole i Zürich (ETH). Indbudte forfattere behandler i essays forskellige aspekter som f.eks. billedskærmen (Georges Teyssot), telefonen (Christoph Asendorf) eller dørlukkeren (Bruno Latour). I den forbindelse berøres også aspekter som sikkerhed, privatsfære og kommunikation, som også er af betydning for forholdet mellem menneske, teknik og arkitektur. I temahæftet stilles med andre ord spørgsmålet, hvilken udvikling der sker inden for konstruktionen og betydningen af arkitektoniske tærskler og hvordan opfattelsen af rum kan ændre sig i tidernes løb.

Efter publiceringen af temahæftet uddybes dette spørgsmål yderligere under et symposium på ETH i Zürich. Videnskabsmænd og kunstnere beskæftiger sig på den ene side med den arkitektoniske og tekniske udformning af overgange, og på den anden side med de sociale handlinger, som finder sted på tærsklen. Symposiet ledes af Laurent Stalder og Philipp Ursprung (professor i moderne nutidskunst ved Kunsthistorisk Institut ved Universitetet i Zürich) samt af ARCH+.

> ARCH+ Komplet fortegnelse og ’Schwellenatlas’
> Program for symposiet på ETH Zürich

Grafik: Katja Gretzinger, assisterende professor i arkitekturteori ved Institut for Arkitekturhistorie og -teori (gta) ved EHT i Zürich.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP