I dag kontra i morgen: Hvordan ser fremtidens bygningskommunikation ud?
Test
Hvilken betydningsændring har begrebet tærskel gennemgået i de seneste år? Hvilke virkninger har megatendenser som globalisering og digitalisering på arkitekturen? Hvordan og hvorledes forskydes grænserne mellem det offentlige og det private, mellem virtuel og reel verden?

De spørgsmål, som en producent af bygningskommunikation i det 21. århundrede står over for, har flere lag end nogensinde før.
Gabriele Siedle og Nikolaus Kuhnert, udgiver og chefredaktør på tidsskriftet ARCH+, har talt om arkitekturen påtærsklen. Et resultat af samtalen er flere spændingsfelter, som emnet bygningskommunikation fremover vil bevæge sig inden for.

Videoen foroven er starten på dialogen.
Kompleks kontra enkel
Indgangen bliver mere intelligent, og arkitekter opnår større frihed til at konstruere den. Men jo mere mangfoldige mulighederne er, jo vigtigere bliver et klogt valg, klarhed samt Reduktionen til det væsentlige.

Virtuel kontra reel
Jo mere intensivt vi kobler os sammen med den digitale verden, jo oftere længes vi efter ægte erfaringer. Sideløbende med den tiltagende digitalisering af tærsklen vil dens mærkbare materialitet opnår større betydning.

Inde kontra ude
Hvor ser samfundet fremtidens tærskel? Starter den virkelig først ved døren, eller kan den i stigende grad ses i kommunikationen? Hvad er ude, hvad er inde, hvad er privat, og hvad er offentligt? Grænserne vil i fremtiden flyttes mere.

Mobil kontra immobil
Tærsklen er allerede i dag der, hvor vi vil have den, for eksempel undervejs på Telefonen eller på vores smartwatch. Trådløse teknologier vil dog ikke erstatte, men supplere kommunikationssystemer, som er fast installerede og integrerede i arkitekturen.

Sikkerhed kontra
tilgængelighed ”Den, som opgiver friheden for at vinde sikkerhed, vil i sidste ende miste begge dele.” Også tærsklens arkitektur har altid haft en balancegang mellem behovet for sikkerhed og ønsket efter åbenhed.

Kommunikation kontra kontrol
Den digitale Kommunikation åbner på den ene side nye vinduer til verdenen, på den anden side tillader den, at verdenen igennem disse vinduer kan kaste et blik tilbage på privatlivet. Livet i et sådant digitalt glashus giver også arkitekturen nye udfordringer.

Tilbagetrækning kontra tilgængelighed
Hvornår og hvor vi er tilgængelige, defineres p.t. på ny. Tilgængelighed refererer i dag ikke længere til en bestemt tid på dagen eller et bestemt sted, eftersom den teknisk set er mulig når som helst og hvor som helst. Vigtigere i forbindelse med denne udvikling bliver stedet for tilbagetrækning.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP