Kommunikations- og orienteringssystem
Kommunikation, orientering og information supplerer hinanden perfekt, når det drejer sig om at modtage besøgende og vise dem vej til bestemmelsesstedet. De fungerer sammen, og sammen sætter de deres præg på en bygning.Vi har derfor udviklet et system, der kombinerer alle funktioner i et ensartet design.
Hele bygningen
Test
En perfekt modtagelse er ikke kun begrænset til selve indgangspartiet; døren er kun én af flere stationer, som en besøgende passerer på sin vej. Vejen begynder f.eks. ved et parkeringsskilt eller ved garageindkørslen og slutter først i et bestemt rum. Ved hver af disse stationer på vejen træder andre funktioner i forgrunden. Identifikation af bygningen og dens beboere, kommunikationen eller samspillet med den besøgende, adgangen til bygningens indre, efterfulgt af vejledning, information og ledsagelse frem til bestemmelsesstedet. Kommunikations- og guidningssystemet opfylder alle krav, der stilles til et ensartet design. Det kombinerer de uendelige muligheder for at variere High-End-kommunikationssystemet Siedle Steel med et ergonomisk optimeret guidningssystem. Resultatet er en perfekt modtagelse – gennemgående og ensartet i hele bygningen.

> Brochure kan downloades som PDF
Ved skellet, ved indkørsler, porte eller langs gangarealer: Den fritstående stander står dér, hvor den opfylder sin funktion optimalt, uafhængigt af vægge og facader.  Mere…
Et orienteringssystem skal på den rigtige afstand give den rigtige information. Tekster med fjern- og nærvirkning adskiller sig derfor i størrelse, udførelse og placering.  Mere…
Den, der går ind i en bygning, er endnu ikke nået frem til bestemmelsesstedet. Han behøver indenfor den samme hjælp og vejledning som udenfor, orientering og vejledning. Hvad der funktionelt hører tæt sammen, bør formelt også tale et og samme sprog.  Mere…
Piktogrammerne markerer de gængse rumtyper. De kan enten monteres alene i et rum- eller vingeskilt eller kombineres i større skilte eller tavler med tekst, pile eller andre symboler.  Mere…
Med denne enorme variationsbredde kan systemet ikke blot tilpasses til personlige ønsker, arkitektoniske stilarter eller omgivende materialer; det er også uden videre muligt at realisere et corporate design eller et farvebaseret orienteringssystem. Mere…
Laserpåskrift er den nye standard for påskrift til dørstationer med metaloverflade. High-Tech-metoden er perfekt afstemt efter det pågældende materiale og giver en lang række yderligere fordele. Mere…
Interview: God orientering
Reference: ARCUS Sportklinik
Designlinie Siedle Steel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP