Ældning ønsket
Et af vores materialer fremhæver sig i forhold til alle andre. Det er ikke uforanderligt, men bærer spor. Spor fra produktionen, brugen, omgivelsen og miljøet. Det lever, det ældrer – og bliver derved smukkere og smukkere.
Autentisk
Siedle begriber og behandler bruneret messing som levende materiale, der kan ændres. Bruneringen gennemføres manuelt, hvilket allerede ses ved en ujævnt farvet overflade ved udleveringen. Afhængigt af behandling, omgivelser og miljøpåvirkninger ændrer materialet sig med tiden. Hyppigt bliver det mørkere og mere homogent, men det kan også få blanke steder, striber eller pletter, der f.eks. skyldes nedløbende vand. Disse effekter kan ikke forudses i detaljer, men er tilstræbt. Anlæggets funktion og holdbarhed påvirkes ikke heraf.
Hvordan og i hvilken tid materialet ændrer sig afhænger i stor grad af de omgivende betingelser. Solstråler, regn, fugtighed eller hudkontakt er faktorer, der spiller en rolle.
Effekten kan forstærkes som følge af indbygning i murværk. Vand, der blandes med opløselige salte fra murværket, efterlader pletter. Det samme er tilfældet for saltholdig luft i nærheden af havet. Særligt ufordelagtigt kan uegnede plejemidler eller forkert indbygning være.
Det anbefales at rengøre produktet med en blød klud uden tilsætning af skurende eller opløsende midler.

Tip: Bruges en kodelås, bør talkombinationen skiftes med regelmæssige mellemrum. Ellers ses det med tiden, hvilke taster der oftest trykkes på.
Billederne i den venstre spalte viser den nye tilstand, fotoet øverst til højre viser et planindbygget anlæg efter flere år ude i det frie.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP