Barrierefrihed
Barrierefrihed
Til samtaleanlæg i støjintensive omgivelser tilbyder Siedle en særlig stærk højttaler med optimeret elektronik: Så fremragende høje- og talekvalitet også er mulige under vanskelige betingelser. Mere…
Uundværlig til barrierefri adgang: Statusindikering. Den giver også høreskadede klare tilbagemeldinger fra gennem dørtelefonanlægget.  Mere…
Opkaldstaster med brailleskrift, induktiv tilkobling til høreapparater eller postkasseanlæg, man kan køre ind under: Med specielle funktioner går Siedle ind på forskellige krav. Mere…
Barrierefrihed betyder også: Alle mennesker bør kunne betjene teknik intuitivt. Den amerikanske arkitekt Ronald L. Mace, der selv led af børnelammelse, prægede begrebet Universal Design. I 1985 formulerede han fem principper for almindeligt tilgængelige omgivelser. Siedle opfylder dem alle. Mere…
Vores referencer og eksempler på anvendelser viser, hvordan Siedle omsætter barrierefriheden i projekter. Mere…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP