Den dydige og den bidske
Harald og Jens-Peter Volk om god orientering
Brødrene Harald (billedet øverst) og Jens-Peter Volk leder i Konstanz ”Atelier für konzeptionelle Gestaltung”. Ud over Corporate-Design-udvikling har de specialiseret sig i orienterings- og informationssystemer. For og i samarbejde med Siedle planlagde brødrene Volk orienteringssystemet til ARCUS Sportklinik i Pforzheim.
Specialisterne ser orienteringssystemer som en tværfaglig opgave, som ideelt set begynder allerede i byggeriets projekteringsfase og selv efter færdiggørelsen langt fra er afsluttet.
> www.ateliervolk.de

Hvad er et godt orienteringssystem efter Deres mening?

Jens-Peter Volk:
Et sikkert orienteringssystem skal allerede i indgangspartiet give den besøgende mulighed for at finde sig til rette og orientere sig. Og hertil må der ikke kræves nogen rumlig tænkeevne, som kun en arkitekt har.

Harald Volk:
På hospitaler eller sygehuse er orienteringen af væsentlig betydning for patienternes tilfredshed. En patient må ikke gå forvildet omkring og ende i det forkerte venteværelse. Et godt orienteringssystem skaber tillid til at man befinder sig på rette sted.

Og hvordan opnår De det?


Jens-Peter Volk:
Til at begynde med har man en destinationsliste over, hvad der skal findes frem til. Dernæst er det så væsentligt at forstå de organisationsmæssige flows og strukturer ved at studere dem.

Harald Volk:
Og det skal tages bogstaveligt: Vi går selv alle vejene til fods. På basis heraf opstår der så en plan, som for det meste er meget forskellig fra arkitektens.

Hvad er grunden til det?

Jens-Peter Volk:
Vi lægger designerkasketten og sætter os i brugerens sted. Arkitekten ser på tingene med helt andre øjne.

Og alligevel planlægger arkitekter hyppigt orienteringssystemer.

Jens-Peter Volk:
Det er der mange, der føler sig kaldet til. Arkitekten, der ganske enkelt overtager sin tekniske rumnummerering. Indendørsarkitekterne, som frem for alt lægger vægt på det dekorative. Skilteproducenterne, som tilbyder planlægningen som gratis bonus i forbindelse med deres produkter. Designerne, som hverken forstår sproget eller de tekniske fags krav. Eller bygherrene, som tror, at det er gjort med at købe pæne skilte. Emnet orienteringssystemer håndteres sjældent professionelt.

Hvad er det, De gør anderledes?

Harald Volk:
Vi orienterer os efter funktionen. Vi sammenfatter alle disse interesser, inddrager dem, koordinerer dem og bruger megen tid på at overbevise alle parter. Jo tidligere dette sker, jo bedre. Vi kalder dette det integrative eller universelle udgangspunkt.

Hvad forstår De ved det?

Harald Volk:
Frem for alt en mængde detaljer, som griber ind i hinanden og spiller sammen. For eksempel fugeafstandene mellem fliserne, placeringen af elektriske tilslutninger og lyskilder, placeringen af gulvvarmesystemer. Den rettidige etablering af fundamenter på rette sted, tekniske detaljer ved ophængningen af skilte. Men også ordvalget i receptionen, hvis oplysninger skal stemme overens med skiltningen. Eller hensyntagen til farver og skrifttyper i huset, den rigtige typografi, og naturligvis også valget af et adækvat monteringssystem. Det hele går så vidt som til behændig omgang med forfængeligheder: Hvordan og hvor nævner jeg alle fornavne og titler på embedspersoner og honoratiores, og hvor kan jeg udelade dem?

Det lyder næsten som reglerne inden for diplomatiet.

Jens-Peter Volk:
Det stemmer. Men når det drejer sig om at ændre sædvaner eller bestemmelser, er evne til at sætte sig igennem stærkt efterspurgt. Så er der ikke rigtig plads til kompromisser.

Harald Volk:
Vi har aftalt en arbejdsdeling: Min bror er dydens vogter med hensyn til designet, jeg har påtaget mig rollen som den bidske hund, der sørger for, at tingene realiseres på selve stedet.

Jens-Peter Volk:
Det lyder værre, end det er. Hvad detaljerne angår, kan vi være meget stædige. Men når resultatet er tilfredsstillende, er folk bagefter normalt meget taknemmelige.

Hvilken rolle spiller produktdesignet på de skilte, som De anvender?

Jens-Peter Volk:
Monteringssystemet skal i praksis kunne realisere det, vi planlægger. For så vidt definerer produktdesignet derfor vore muligheder.

Harald Volk:
Spørgsmålet er derfor i første omgang: Hvad kan lade sig gøre med et bestemt monteringssystem. Derefter: Hvor godt og hvor elegant er det? Er der tale om et bæredygtigt system, hvor bekosteligt og besværligt er det at ændre systemet på et senere tidspunkt, at ajourføre det og vedligeholde det? Og sidst, men ikke mindst: Er systemet æstetisk, passer det ind i helhedsbilledet?

På Arcus-klinikken har De for første gang anvendt Siedle-systemet. Hvad er Deres indtryk?

Harald Volk:
Systemet besidder bestemte unikke egenskaber. Hvad der straks virker fascinerende er, at fastgørelsen er usynlig. Her fornemmer man produktets finesse.

Jens-Peter Volk:
Systemet besidder instrumenter, som giver os mulighed for individualitet, uden at alt hver gang skal nyudvikles. Det giver rigtig mange muligheder for at beskæftige sig med corporate design. Desuden er det arkitektonisk meget kompatibelt. Dets design understreger høj kvalitet samtidig med, at funktion og information står i forgrunden.

Mener De, at æstetiske fortrin er afgørende?

Jens-Peter Volk:
Ikke udelukkende. Monteringssystemet blev udviklet specifikt. Det var vi begejstrede for. For eksempel erstattede Siedle for de store hængeskiltes vedkommende ædelstål med aluminium for at reducere vægten.

Harald Volk:
Vi kunne ikke bore i elevatorportalernes glasvægge. Skiltene, som immervæk vejer 30 kg, måtte derfor klæbes fast, men de skulle alligevel kunne afmonteres igen uden at tage skade. Her betrådte producenten også nyt land. Man måtte derfor først udføre klæbetests for at være helt sikker. Først derefter frigav Siedle metoden.

Jens-Peter Volk:
Produkt-know-how’et hos Siedle er enestående. Man har en helt anden tillid til en producent, som tester sine produkter i et klimakammer.

Siedle-systemet giver mulighed for at integrere elektroniske funktioner. Er det fornuftigt?

Jens-Peter Volk:
Ja, mon ikke. Kombinationen af orienteringsskilte og personlig interaktion er sågar det helt ideelle. Vi tænker for eksempel på dørskilte med samtalefunktion, en kodelås eller en fingerprintlæser.

Harald Volk:
På dette punkt har vi langt fra udnyttet systemets mange muligheder. Det er primært et spørgsmål om den grænse- eller fagoverskridende måde at gribe tingene an på. Den tidsmæssigt og efter fagområder opdelte projektering er ofte et problem, som forhindrer universelt arbejde.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP