Sparkasse Ludwigsburg
Arkitektur: KBK Architekten, Stuttgart
El-projektering: IBB, Stuttgart
Elektrisk installation: Speidel, Ludwigsburg, og Noz, Ludwigsburg

Den omfattende udvidelse af Kreissparkasse var på en gang udvikling og lift af et helt kvarter. Ensemblet af gamle og nye bygninger tager i stor grad hensyn til proportioner og strukturer fra de omkringliggende bygninger bl.a. ved at byggemasser opløses i enkelte dele. Udadtil afgrænses kvarteret tydeligt, indadtil åbner det sig ud til store gårde med flot anlagte haver.
Det både arkitektonisk og byplanmæssigt komplekse koncept nødvendiggjorde utallige, ind-, gennem- og overgange, hvor kommunikation, overvågning, adgangskontrol og koblingsfunktioner skulle integreres. De tekniske krav dækkedes af højkvalitetssystemet Siedle Multi. De designmæssige krav opfyldte arkitekterne ved at kombinere systemerne Siedle Steel og Siedle Vario, idet systemerne situationsbetinget blev tilpasset og konfigureret individuelt.

Foto: Planforsænket indbygget ædelstål-dørstation, lakeret i facadefarven.
Ud over dørstationen, som er udført i ædelstål, er der opstillet i alt 54 fritstående Siedle Vario-standere. Højden, bestykningen og sokkeludførelsen af disse er tilpasset til de aktuelle forhold. Lakeringen integrerer dem i farve- og materialekonceptet.
Det var et krav fra bygherren og arkitekten, at væggene så vidt muligt skulle friholdes for elektriske installationer; dette krav opfylder det modulopbyggede Vario-system uden problemer. Ud over kommunikations- og sikkerhedsteknikken er standerne udstyret med afbrydere, stikdåser og betjeningselementer til husets øvrige teknik.
Fladeindfældet indbygning
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP