SRH Holding
Sted: Heidelberg

Planlægning barrierefri bygningsteknik:
BEC Blum Energieconsulting, Neckargemünd
Udførelse: euromicron solutions, Ettlingen

SRH-Holding (Stiftung Rehabilitation Heidelberg) stillede særlige krav til barrierefrihed. Bygningen skulle uden videre være tilgængelig for kørestolsbrugere og synshæmmede. Ved hovedindgangen modtages den besøgende af en fritstående stander fra programmet Siedle Steel. Den integrerede kommunikationsterminal signalerer på god afstand, hvad den skal bruges til: Terminalen betjenes med en touchscreen-overflade.

Den viste kommunikationsterminal er en tidligere version. Information om den aktuelle version findes her.
Siedle har integreret en ekstra kommunikationsterminal specielt til kørestolsbrugere. I ergonomisk rigtig højde gøres betjening mulig også i siddende position. Ved berøring af skærmen kaldes en alfabetisk sorteret liste over medarbejdere frem. Et tryk på navnefeltet aktiverer opkaldssignalet, hvorved handlingen signaleres optisk og akustisk. Opkaldstryk, taleenhed og elektronisk adgangskontrol er placeret således, at de er bekvemt tilgængelige for såvel stående personer som kørestolsbrugere.
Til blinde og meget svagtseende har Siedle integreret en storfladet opkaldsknap med fremhævet brailleskrift.
Ved sideindgangene koncentrerer Siedle funktionaliteten i to slanke standere. Et opkaldsdisplay viser en liste over medarbejdere; to piletaster bladrer op og ned. Den storfladede knap udløser et direkte opkald, og en integreret adgangskontrol sørger for en sikker identifikation af personale og besøgende.

Siedle Steel er med sine mange muligheder for individuel tilpasning særdeles velegnet til at opfylde de særlige krav, der gælder for personer med fysiske handicap.
Designlinie Siedle Steel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP