IFM medieanalyser
Sted: Karlsruhe

Arkitektur: Antje M. Abel, Karlsruhe
Elinstallation: Pittroff Elektro, Karlsruhe

2 samarbejdende firmaer deler på ligeberettiget basis denne klart strukturerede kontorbygning. Den fælles udnyttelse afspejler sig i bygningskonceptets konsekvente symmetri, lige fra grundkonstruktionen og ned til den mindste detalje. Således er dørkommunikationen ved hovedindgangen samt postkasse og adgangskontrol opdelt på 2 identiske anlæg.
Sideindgangene er ligeledes indpasset strengt symmetrisk i betonendevæggene, som sammen med det flade tag danner selve bygningens korpus.
Mellem betonendevæggene forløber de øst-vestvendte glasfacader, som går fra gulv til loft og som er forskudt indadtil. Alle bygningsdele er udført med skarpe kanter, betonen er med sin lasur synlig både inden- og udendørs.
Der er ikke gjort brug af farver, materialevalget går på en reduceret skala fra sort til hvidt.
Både Siedle Steel, som på repræsentativ vis fremhæver hovedindgangen, og Siedle Vario ved sideindgangene er på elegant vis indpasset i det stringente koncept.
På den måde kunne de rådgivende ingeniører differentiere mest hensigtsmæssigt uden at skulle gå på kompromis med designet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP