Haus der Wirtschaftsförderung
Sted: Hannover

Arkitektur: Peter Behrens, Düsseldorf/Berlin
El-projektering: TGL Planungsgemeinschaft, Hannover

Haus der Wirtschaftsförderung er en af de tidlige værker af Peter Behrens, arkitekt og medstifter af Deutscher Werkbund. Mellem 1912 og 1914 lod gummifabrikkerne Continental AG bygningen opføre som administrationssæde.
I dag er den fredede bygning kommunal ejendom og huser forskellige regionale organisationer. En del af kontorarealerne udlejes til nystartede virksomheder og selvstændige. Den heterogene brug af bygningen kræver en kommunikationsteknik, som tilpasser sig skiftende betingelser, og som kan udbygges uden store omkostninger. Med sit valg af Siedle Access satsede den offentlige bygherre således bevidst på den kommende standard inden for bygningskommunikation: netværksteknikken. Afgørende var frem for alt de udvidelsesmuligheder, som Access frembyder, samt den fleksible integrering af allerede eksisterende telefonanlæg.
Inden døre sikres de forskellige områder af separate dørtelefonanlæg med kortlæsere. Kontaktpersonerne kan kaldes op direkte over displayet; Medarbejdere identificerer sig via den integrerede kortlæser. Svartelefoner findes ikke, al kommunikation finder sted over analoge og digitale telefonanlæg. Medarbejderne taler med de besøgende og åbner døren pr. telefon.
Bygningsfredningsloven tillader ikke nogen form for kommunikationsteknik på bygningsfronten. Hovedindgangen forbliver åben i kontortiden og låses først af hen mod aften. Uden for åbningstiden melder de besøgende deres ankomst ved det pågældende kontors bagindgang; medarbejderne får adgang via en integreret adgangskontrol. Kameraet videresender videobillederne til portnerpladsen i receptionen. En almindelig pc varetager alle portnerfunktioner og tager imod opkald, når kontorer ikke er besatte.

Billede: Den fritstående stander fra programmet Siedle Vario ved bagindgangen integrerer videokamera og kortlæser. De ønskede kontaktpersoner kan kaldes op direkte over opkaldsdisplayet.
Siedle Access
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP