Forbund af kommunale
virksomheder
Sted: Berlin

Arkitektur: nps tchoban voss, Hamburg/Berlin/Dresden
Elektrisk installation: T.B.B. Technikbauplanung und -beratung, Berlin

Indgangene til hovedkontoret for forbundet af kommunale virksomheder (Verband Kommunaler Unternehmen) er barrierefrie. Bygningskommunikationen fra Siedle letter adgangen. Den opfylder de aktuelle krav i den tyske DIN-norm DIN 18040 "Barrierefrit byggeri".
Forbundet har sit hovedsæde i hovedstadens centrum, i gåafstand til det tyske parlament (Deutscher Bundestag), parlamentsmedlemmernes kontorer (Abgeordnetenbüros) og de vigtige ministerier. Kravet var en barrierefri planlægning. Af den grund findes der flere døre ved hovedindgangen. En af dem er egnet til adgang for personer, der sidder i kørestol, og gør det også muligt for hørehæmmede at kommunikere barrierefrit via samtaleanlægget. Kravene i den tyske DIN-norm DIN 18040 blev der taget højde for lige fra starten.
Kommunikationsanlægget fra designlinjen Siedle Steel er udstyret med en elektronisk statusindikering, der sender klare tilbagemeldinger fra samtaleanlægget til hørehæmmede. En af de fire symboler viser optisk, hvilken funktion er aktiv for øjeblikket. Efter behov kan statusindikeringen suppleres med et ekstra akustisk signal. Statusindikeringen lever op til kravene i den aktuelle, tyske industrinorm DIN 18040. Denne foreskriver, at kommunikationsanlæg skal integreres i den barriefrie formgivning.
> Statusindikering

Med statusindikeringen opfylder Siedle de for tiden relevante love, der gælder for handicappede, og de for tiden relevante love om ligestilling samt standarderne for "barrierefrit byggeri" mht. den visuelle signalisering på døren.
> Normer/standarder

En ekstra adgangskontrol i den nederste del af anlægget gør det også muligt at betjene det, hvis man sidder ned. Den tilhørende transponder, Electronic-Key fra Siedle, gør det også muligt for personer med begrænsede finmotoriske evner at åbne døren.
> Electronic-Key

Barrierefrihed over det hele: Kommunikationsanlægget ved bagindgangen er lige som ved forindgangen udstyret med en statusindikering og en adgangskontrol, der befinder sig i en højde, der er egnet til personer, der sidder i kørestol.
Adgangskontrol
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP