Specielle funktioner
Opkaldstaster med brailleskrift, induktiv tilkobling til høreapparater eller postkasseanlæg, man kan køre ind under: Med specielle funktioner går Siedle ind på forskellige krav.
Til blinde og meget svagtseende tilbyder Siedle en storfladet opkaldsknap med fremhævet brailleskrift.
Den induktive tilkobling er en hjælp for mennesker, der bruger høreapparat (bruges f.eks. også på museer). Den sender det akustiske signal fra samtaleanlægget via induktionssløjfer, der findes i gulvet eller i væggen, direkte til den besøgendes høreapparat.
Udmærket talekvalitet også med høreapparat: Siedle-svartelefoner med telefonrør er udstyret med en spole til induktiv indkobling af audiosignalet. Dermed hører den person, der bærer et høreapparat, lyden direkte via høreapparatet. Med denne teknik opfylder svartelefonerne den europæiske standard om høreapparatkompatible kommunikationsmidler (ETS 300 381).

> Mere om høreapparatkompatible telefonrør
Næsten uendelige muligheder tilbyder Siedle systemerne vha. deres modulopbygning og tilpasning til kundens ønsker. De tillader forskellige indbygningshøjder, til børn eller kørestolsbrugere, men også til lastvognschaufføren, der betjener samtaleanlægget ud fra sit førerhus. For kørestolsbrugere kan det f.eks. være vigtigt at kunne køre ind under postkasseanlægget.
For at sikre så meget sikkerhed som mulig udstyres badeværelser i genoptræningscentre eller klinikker hyppigt med nødopkaldssystemer. Det tilbyder Siedle også: Med en højttaler og et opkaldstryk kan personalet informeres omgående, hvis der er behov for det.

Det blev f.eks. realiseret i cereneo, som er et center for neurology & rehabilitation, hvis bygherre var utilfreds med de almindelige tilbud. Siedle omsatte funktionen i Steel-manufakturen, så den passede til den førsteklasses indvendige arkitektur og til badeværelsernes udstyr. Også til klinikkens dørkommunikation benyttes der Siedle Steel både indendørs og udendørs.

> Til referencen
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP