Statusindikering
Uundværlig til barrierefri adgang: Statusindikering. Den giver også høreskadede klare tilbagemeldinger fra gennem dørtelefonanlægget.
Ved barrierefri bygningsopførelse drejer det sig ikke kun om bygningsmæssige foranstaltninger som f.eks. kørestolsramper eller brede døre. Bygninger skal også kunne overvinde funktionelle forhindringer f.eks. for høreskadede. Disse krav formuleres i Tyskland f.eks. i DIN 18040: "Ved samtaleanlæg foreskrives en optisk visning af, at modtageren kan aflytte opkaldet. Ved manuelt betjente døre med elektrisk åbning af dørlås (også kaldet dørbrummer) foreskrives en optisk signalering eller en følbar vibration af oplåsning."

Med statusindikeringen opfylder Siedle de for tiden relevante love, der gælder for handicappede, og de for tiden relevante love om ligestilling samt standarderne for "barrierefrit byggeri" mht. den visuelle signalering på døren.
> Standarder

Statusindikeringen angiver optisk, hvilken funktion der netop er aktiv. Den kan suppleres med et ekstra akustisk signal. Personer med begrænset sansning modtager på denne måde klare tilbagemeldinger fra samtaleanlægget.
> Funktioner

Statusindikeringen kan fås til installationssystemerne In-Home-bus, Multi og Access. Den kan integreres i designlinjerne Siedle Vario, Classic og Steel.

Dørstationer fra designlinjerne Siedle Vario og Siedle Classic kan virtuelt udstyres med en statusindikering og designes individuelt i konfiguratoren. Anlægget, der ses på billedet, findes i konfiguratoren under følgende link:
> Konfigurator

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP