Telefonrør, der er kompatibel med høreapparater
Udmærket talekvalitet også med høreapparat: Det kompatible telefonrør kan forbindes med høreapparater vha. en induktionsspole. Den person, der bærer et høreapparat, hører den besøgende direkte via gennem sit høreapparat.
Teknikken kan eftermonteres på alle aktuelle hustelefoner. Dette gøres ved at erstatte det originale telefonrør med det kompatible telefonrør.

Det høreapparatkompatible telefonrør overholder den gældende europæiske standard ETS 300 381. Det fås som tilbehør i hvid.
Ved barrierefri bygningsopførelse drejer det sig ikke blot om bygningsmæssige foranstaltninger. Målet er, at alle besøgende med det samme føler sig veltilpas i bygningen. Her er kommunikationssystemerne fra Siedle en hjælp.

> Barrierefrihed hos Siedle
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP