Villa ved den lille Wannsee

Beliggenhed: Berlin

Arkitektur: Kleihues + Kleihues, Berlin

Elektrisk planlægning: Ingenieurfachbüro Rainer Knoop, Berlin

Elektrisk installation: RFT elkom, Brandenburg an der Havel

Tilfældighed udelukket: Dørstationerne ved indgangen til ejendommen er placeret symmetrisk, passer præcist mellem to led af naturstenmuren og bærer lakeringen ved porten og hegnssystemet; ved bygningens indgange passer systemerne ind i facadens gitterdimension og i husets farveskema.

Detalje Indgangsområde Reference Siedle Steel Villa ved den lille Wannsee

Et så perfekt første design er resultatet af omhyggelig planlægning.

Villa ved den lille Wannsee
Villa ved den lille Wannsee
Villa ved den lille Wannsee
Villa ved den lille Wannsee
Villa ved den lille Wannsee

Det er baseret på to betingelser: På den ene side skal det bruge en planlægger, der definere sine designs detaljeret og drøfter de muligheder, som teknologien giver.

Detaljere Hoveddøre Seedle Steel Reference Villa ved den lille Wannsee

Dørstation fra Siedle

På den anden side er der behov for et kommunikationssystem, hvis udformning, design og fremstilling er så fleksible, at det kan opfylde arkitektens designønsker og specifikationer.

individuelle applikationer til vores systemer

Når begge betingelser er opfyldt, som det er tilfældet med dette domicil for en berlinsk iværksætterfamilie, opstår der individuelle applikationer for vores systemer, hvis designkvalitet gang på gang overrasker os som producent.

tilbage til oversigten referencer boligejendomme