Gør gammel Vario til ny Vario

Den årelange brug under barske betingelser har sat sine spor på mangt et dørtelefonanlæg i Siedle-serien Vario 511. En fiks adapter gør det muligt uden problemer at erstatte det gamle anlæg med efterfølgermodellerne, indmuringskabinettet bliver i muren. Såvel til vandrette og lodrette arrangementer som til anlæg med postkasse.

;

Gør gammel Vario til ny Vario - oversigt

Siedle Vario

Flere funktioner til ældre Vario-anlæg

Audio- og videodørtelefonanlæg i serien Siedle Vario 511 opfylder – typisk Siedle – også deres formål efter lang tids brug. Nye teknologier, f.eks. en fingerprintlæser, tilslutningen til telefonnettet eller internettet, kan helt ukompliceret integreres ved hjælp af en adapterplade. Den sættes på det gamle kabinet, så montagerammerne og funktionsmodulerne i det aktuelle Vario-program kan monteres.

Til søgning efter specialforhandlere
Siedle Vario - modernisering

Efterfølgeren: Vario 611

Monteret på adapteren gør modulerne i den aktuelle Serie 611 en god figur i deres nye design. Det indmurede kabinet genanvendes; ledninger og andre komponenter føjes til alt efter det ønskede funktionsomfang. På den måde holdes omkostningerne i forbindelse med moderniseringen af dørtelefonanlægget på et moderat niveau. Din kompetente el-fagmand på stedet vil orientere dig nærmere.

Til søgning efter specialforhandlere
Siedle Vario - modernisering

Udskiftning af Vario-postkasser med fronttømning

Hvis postkasser er indbygget i muren, kan en udskiftning være ret omkostningstung. Så skal muråbningen nemlig ændres, det gamle kabinet fjernes og et nyt indsættes. Sådan er det ikke, når et postkasseanlæg i serien Siedle Vario 511 skiftes ud med sin efterfølger Vario 611. En særlig profilramme holder postkassen og funktionsmodulerne til det nye system; det eksisterende indmuringskabinet benyttes fortsat. Om det også gælder for de gamle ledninger og de øvrige komponenter, afhænger af installationssystemet og det ønskede funktionsomfang. Det kompetente el-firma på stedet vil orientere dig nærmere.

Til søgning efter specialforhandlere
Siedle Vario - modernisering

Udskiftning af Vario-brevkassebokse

Ved denne indbygningsvariant går postkassen gennem hele muren. Også her kan Siedle tilbyde sæt til ombygning til det aktuelle system Vario 611. De sættes på det eksisterende kabinet, murer- og stemmearbejde bortfalder. Selv rammens konstruktionshøjde bliver ikke større. Den særlige profilramme holder postkassen og funktionsmodulerne til det nye system. Det indmurede kabinet kan fortsat benyttes. Om det også gælder for de gamle ledninger og de øvrige komponenter, afhænger af installationssystemet og det ønskede funktionsomfang. Det kompetente el-firma på stedet vil orientere dig nærmere.

Til søgning efter specialforhandlere
Siedle Vario - eftermonteringspanel

Eksakt eftermontering

Hvor gamle apparater efterlader f.eks. farvede rande, borehuller eller et overdimensioneret indmuringskabinet, overdækker Siedles eftermonteringspaneler vægudsnittet nøjagtigt. Pudse- og malearbejde bortfalder; denne modifikation foretages hurtigt og helt ukompliceret.

Til Vario-eftermonteringspanelerne
Interesseret i modernisering af Siedle Vario? En oversigt over alle kontaktpersoner:
Kontakt

Så alsidig er dørkommunikation fra Siedle.

Oplysninger til bygherrer

Hvem du sætter din lid til

Holdbar og eftermonterbar

Et anlæg fra Siedle er en sikker investering. For vi udvikler vores systemer, så de får en lang levetid. Og når vi udvikler vores produkter lægger vi stor vægt på bagud-kompatibilitet og opdateringsmuligheder.

Kvalitet og bæredygtighed

Fremstillet i Tyskland

Vi er en Hightech-virksomhed, der bruger de mest moderne produktionsmetoder. Samtidig er menneskelige dyder og traditionelle færdigheder egenskaber, som giver vores produkter helt deres egen karakter.

Made in Germany

Enkelt. Sikkert.

Siedle-produkter tilbyder funktioner, der gør brugerens liv lettere og sikrere. Vi giver afkald på enhver overflødig og legende komplikation til fordel for større overskuelighed.

Teknik for mennesker