Statusdisplay

Uomgængelig for en barrierefri adgang: statusdisplayet. Med det får også høreskadede klare tilbagemeldinger fra samtaleanlægget.

;

Et overblik over statusdisplayet fra Siedle

Siedle Vario med statusdisplay - barrierefrihed

Konstruktive og funktionelle forhindringer

Ved barrierefrit byggeri drejer det sig ikke kun om kørestolsramper eller brede døre. Eksempelvis skal høreskadede også overvinde funktionelle forhindringer i bygninger. Derfor skal et optisk signal og en følbar vibration signalere oplåsningen af en dør, der åbnes med håndkraft.

Siedle Classic med statusdisplay - barrierefrihed

Enkel integrering

Siedles statusdisplay fås til installationssystemerne In-Home-bus og Access. De kan integreres i designlinjerne Siedle Vario, Classic og Steel. 

Se afbildet eksempelanlæg i konfiguratoren
Siedle Vario fritstående med statusdisplay - barrierefrihed

Standarder

Med statusdisplayet lever Siedle op til aktuelle handicap- og ligestillingslove samt standarder for "Barrierefrit byggeri", hvad angår visuel signalering ved døren.

Funktionsmåde

Statusdisplayet lever op til kravene til „to-sans-princippet“. Det signalerer såvel optisk som akustisk, hvilken funktion der netop er aktiv. På den måde får også døve og høreskadede klare tilbagemeldinger fra samtaleanlægget.

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed ringning

Der trykkes på ringetasten, det ringer på: Statusdisplayet bekræfter dørkaldet med et optisk signal.

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed samtale

Mund-symbolet signalerer: Nu kan der tales

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed åbning

Der trykkes på døråbneren: Døren kan åbnes.

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed ikke til stede

Det fjerde symbol signalerer: Der kan ikke oprettes en forbindelse for øjeblikket.

Standardiseret driftssikkerhed

Standarderne definerer, hvilke tekniske forudsætninger der skal være opfyldt, for at konstruktive anlæg kan betragtes som barrierefri. De foreskriver, at døråbner- og samtaleanlæg inddrages i den barrierefri udformning. Statusdisplayet lever p.t. op til følgende standarder:

  • DIN 18040 „Barrierefrit byggeri“ (DE)

  • ÖNORM B 1600:2012 „Barrierefrit byggeri“ (AT), installation af statusdisplay i 85-100 centimeters højde

  • SIA-Norm 500 „Byggerier uden forhindringer“ (CH), installation af statusdisplayet i maksimalt 160 centimeters højde

  • Handicaplove i Frankrig, installation af statusdisplay i 90-130 centimeters højde

Muligheden for en individuel placering af funktionsmodulerne opfylder desuden de forskellige krav til installationshøjde.

Siedle Vario med statusdisplay - barrierefrihed

Reference: hotelprojektet Includio

Siedle Vario med statusdisplay - barrierefrihed
Inklusionshotel i Regensburg

Hotellet Includio bliver Regensburgs første inklusionshotel. Siedle understøtter johanniternes projekt med barrierefri dørkommunikation. Efter færdiggørelsen vil barrierefriheden være støttet op af mange tekniske hjælpemidler. Ved indgangene udgør samtaleanlæg med statusdisplay fra Siedle en vigtig del af den barrierefri adgang.

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed
Barrierefri adgang

Statusdisplayet kvitterer for dørkaldet med et optisk signal. Hørehæmmede kan således være sikre på, at det faktisk ringer hos modtageren. Når samtalepartneren besvarer opkaldet, signalerer endnu et symbol: Nu kan der tales. Et tredje symbol angiver, at døråbneren trykkes ind, et fjerde signalerer, såfremt forbindelse ikke kunne oprettes.

Siedle - barrierefrihed Hotel Includio Regensburg
Gennemført inklusion

Includio ønsker at bringe mennesker med og uden handicap sammen som gæster og medarbejdere. Alle værelser indrettes barrierefrit og vil være velegnede til mennesker med nedsat syn og hørelse; mange arbejdspladser vil kunne besættes af personer med handicap. Visualiseringerne viser, hvordan hotellet vil komme til at se ud efter færdigopførelsen i 2021.

Så alsidig er dørkommunikation fra Siedle.

Oplysninger til bygherrer

Hvem du sætter din lid til

Holdbar og eftermonterbar

Et anlæg fra Siedle er en sikker investering. For vi udvikler vores systemer, så de får en lang levetid. Og når vi udvikler vores produkter lægger vi stor vægt på bagud-kompatibilitet og opdateringsmuligheder.

Kvalitet og bæredygtighed

Fremstillet i Tyskland

Vi er en Hightech-virksomhed, der bruger de mest moderne produktionsmetoder. Samtidig er menneskelige dyder og traditionelle færdigheder egenskaber, som giver vores produkter helt deres egen karakter.

Made in Germany

Enkelt. Sikkert.

Siedle-produkter tilbyder funktioner, der gør brugerens liv lettere og sikrere. Vi giver afkald på enhver overflødig og legende komplikation til fordel for større overskuelighed.

Teknik for mennesker