Ofte stillede spørgsmål om Siedle IQ

Ibrugtagning og funktion

Ved Siedle IQ-hustelefonen til system 1+n (Siedle IQ HTS) befinder QR-koden sig på enheden (under røret). Denne kode anvendes, hver gang du logger på. En kopi af QR-koden findes inde i enheden.

WLAN-forbindelse kunne ikke oprettes.

Kontrollér, at IQ HTS befinder sig inden for netværkets rækkevidde.

Prøv, om der kan oprettes forbindelse til internettet over WLAN. Med en mobil enhed logger du på det WLAN, som også IQ HTS er forbundet med, og afprøver med en vilkårlig browser, om der er internetforbindelse.

Forbindelse til Siedle Server kunne ikke oprettes.

Mere information om fejlafhjælpning under punktet „Ibrugtagning mislykkes (ingen forbindelse til Siedle Server)“

Vent nogle minutter; det kan være, at Siedle Server kortvarigt ikke er tilgængelig på grund af en opdatering. Opdateringer foretager Siedle som regel tidligt om morgenen eller om aftenen og kan føre til reduceret access i nogle få minutter.

Sammenkobling af Siedle IQ og Siedle App

For at forbinde Siedle App med IQ HTS er en Bluetooth-forbindelse nødvendig. Skulle der her opstå problemer, skal du udføre følgende handlingsskridt:

  • Kontrollér, om Bluetooth er slået til på din mobile brugerenhed.

  • Slår forbindelsen fejl flere gange, skal du genstarte din mobile brugerenhed.

  • Gå til enhedsindstillingerne på din mobile brugerenhed og herfra til indstillingerne for Bluetooth. Kobl IQ HTS fra, idet du fjerner den manuelt fra listen over tilkoblede enheder.

Skift af bolig eller intelligent brugerenhed