Datasikkerhedserklæring

Vi glæder os over, at du besøger vores webside, og takker for din interesse i vores virksomhed og vores produkter. For os er det vigtigt, at dit privatliv beskyttes, når du bruger vores webside. Af den grund bedes du tage højde for efterfølgende informationer:

1. Indsamling, behandling og brug af personrelaterede data

Du kan principielt bruge vores websider, uden at vi indsamler personrelaterede data fra/om dig. Personrelaterede data indsamles kun, hvis du giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en kontrakt, åbning af en kundekonto eller optagelse af kontakt. Uden dit udtrykkelige samtykke bruges disse data kun til at afvikle kontrakter og behandle dine forespørgsler. Når kontrakten er helt afviklet, spærres dine data af hensyn til gældende skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister; når disse frister er udløbet, slettes de.

Derudover indsamles personrelaterede data, hvis du ønsker, at vi kontakter dig, eller hvis du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev. Disse data bruges af os til egne reklameformål i form af vores e-mail-nyhedsbrev, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil:

"Abonner nyhedsbrev"

Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked til os. Efter afmeldingen slettes din e-mailadresse med det samme.

"Kontakt"

Hvis du benytter vores kontaktformular, vil de oplysninger, du her anfører, udelukkende blive gemt med det formål at kunne kontakte dig, såfremt du har udtrykt ønske herom. Oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

 

2. Videregivelse af personrelaterede data

De af os indsamlede, personrelaterede data ledes på basis af kontraktafviklingen videre til transportfirmaet, der skal udføre leveringen, i det omfang det er nødvendigt for at levere varen.

 

3. Cookies

Dette websted bruger såkaldte "cookies, som gør vores internetpræsens mere brugervenlig, mere effektiv og mere sikker – giver f.eks. mulighed for hurtigere at kunne navigere på vores websted. Desuden gør cookies det muligt at måle, hvor hyppigt sider hentes frem, og hvordan der navigeres generelt. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på dit computersystem. Vi gør opmærksom på, at nogle af disse cookies overføres til dit computersystem af vores server; det drejer sig her oftest om såkaldte "session-cookies". "Session-cookies" er kendetegnet ved, at de automatisk slettes fra din harddisk, når browser-sessionen er færdig. Andre cookies bliver på dit computersystem og gør det muligt for os at genkende dit computersystem, næste gang du besøger os (såkaldte varige cookies). Du kan naturligvis når som helst fravælge brug af cookies i din browsers indstillinger. Vær opmærksom på, at bestemte funktioner på dette websted muligvis ikke er tilgængelige eller kun er det i begrænset omfang, hvis din browser er indstillet til ikke at acceptere cookies (fra vores websted).

 

4. Brug af Twitter-plugins

I vores internetpræsens har vi integreret såkaldte Twitter-Widgets og/eller Twitter-trykknapper (i det følgende kaldet "Twitter-Plugin") fra det sociale netværk twitter.com (i det følgende kaldet "Twitter"). Twitter ejes af Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Hver gang en webside hentes frem på vores internetpræsens, der er forsynet med en sådan Twitter-plugin, sørger pluginnet for, at din browser lader og viser den optiske illustration af Twitter-pluginnet fra Twitter-serveren. Integreringen af Twitter-pluginnet medfører, at Twitter modtager logdata og placerer på din computer en cookie for at identificere din browser. Logdataene indeholder bl.a. din IP-adresse, browsertypen, operativsystemet, den tidligere fremhentede webside, besøgte websider, din geografiske placering, dine mobiltelefoniudbydere, dit mobile udstyr, applikations-ID’er, søgebegreber samt cookie-informationer.

Twitter bruger disse logdata til at stille services til rådighed og til at vurdere, tilpasse og forbedre dem. Dataene kan især bruges til at afstemme indhold på Twitter på basis af besøgte websider med Twitter-Plugins, så de passer til dig. Dette gennemføres uafhængigt af, om du har en Twitter-account eller ej. Under efterfølgende internetadresse findes databeskyttelseshenvisningerne fra Twitter med nærmere informationer om Twitters indsamling og brug af data: http://twitter.com/privacy

For generelt at gøre indsigelse mod brug af cookies på din computer kan du indstille din internetbrowser på en sådan, at der i fremtiden ikke mere kan gemmes cookies på din computer, og at allerede gemte cookies slettes. En frakobling af alle cookies kan dog medføre, at nogle services fra Twitter ikke mere kan udføres.

 

5. Brug af Facebook-plugins

I vores internetpræsens har vi integreret såkaldte plugins fra det sociale netværk facebook.com (i det følgende kaldet "Facebook"). Facebook er en service, der udbydes af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. En liste over og udseendet af disse plugins fra Facebook findes på internetadressen: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Hver gang en webside hentes frem på vores internetpræsens, der er forsynet med en sådan plugin, sørger pluginnet for, at din browser lader og viser den optiske illustration af pluginnet fra Facebook-serveren. Integreringen af pluginnet medfører, at Facebook informeres om, at din browser har hentet den tilsvarende side på vores webpræsentation frem, også selv om du ikke har nogen Facebook-brugerkonto eller for tiden ikke er logget på Facebook. Denne information (inkl. din IP-adresse) sendes direkte fra din browser til en server hos Facebook i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er medlem af Facebook og er logget på hos Facebook, mens du besøger vores internetpræsens, registrerer Facebook på basis af de oplysninger, der sendes af pluginnet, hvilket websted i vores internetpræsens du netop besøger og forbinder dette med din personlige brugerkonto hos Facebook uafhængigt af, om du aktiverer en af pluginnene. Aktiverer du nu en af pluginnene, f.eks. ved at klikke på "synes godt om" eller ved at skrive en kommentar, sendes dette til din personlige brugerkonto hos Facebook, hvor det gemmes. For at forhindre at Facebook forbinder de samlede data med din brugerkonto hos Facebook, skal du logge dig af hos Facebook, før du besøger vores internetpræsens.

Under den efterfølgende internetadresse findes databeskyttelseshenvisningerne fra Facebook med nærmere informationer om Facebooks indsamling og brug af data, om dine rettigheder samt om dine indstillingsmuligheder mht. beskyttelse af dit privatliv:
http://www.facebook.com/policy.php

 

6. Webanalysetjeneste

Dette websted gør brug af Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som kan danne baggrund for en analyse af din brug af webstedet. Information om din brug af dette websted indsamlet af cookie-filen overføres til en Google-server i USA, hvor den gemmes.

Vi anvender på vores hjemmeside Google-Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion. Din IP-adresse forkortes af Google i lande inden for den Europæiske Union samt i andre lande, der er omfattet af overenskomst vedr. EU's indre marked, hvorved den anonymiseres. På vegne af dette websteds operatør vil Google anvende oplysningerne til at analysere din brug af webstedet for på baggrund heraf at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og over for webstedets udbyder erlægge yderligere serviceydelser, som er forbundet med brugen af webstedet og internettet.

Den IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics aktiviteter videregives fra din browser, vil ikke blive ført sammen med øvrige Google-data. En indstilling i din browsers software gør det muligt at forhindre lagring af cookies; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan være sikker på at have uindskrænket adgang til alle webstedets funktioner. Du kan endvidere forhindre, at de data, som er indsamlet af cookie-filen vedrørende din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), overføres til og bearbejdes af Google ved at downloade og installere en plugin til din browser via dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som et alternativ til en browser-plugin eller i browsere på mobile enheder klikker du på følgende link for at indstille en Opt-Out-cookie, som forhindrer, at Google Analytics registrerer information på dette websted fremover (denne Opt-Out-cookie fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i browseren, skal du klikke på dette link igen): Deaktivering af Google Analytics Der henvises til, at dette websted anvender Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()", hvilket betyder, at IP-adresser kun viderebearbejdes i forkortet form, hvorved en direkte persontilknytning udelukkes.

 

7. Dine rettigheder og optagelse af kontakt

Du har ret til at modtage gratis oplysning om dine gemte data samt evt. ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Hvis du har yderligere spørgsmål om indsamling, forarbejdning eller brug af dine personrelaterede data, er du velkommen til at kontakte os. Det samme gælder for oplysninger, spærring, ønsker om sletning og berigtigelse mht. dine personrelaterede data samt for tilbagekaldelse af givede indvilligelser. Kontaktadressen findes i vores kolofon.

Samtlige spørgsmål vedrørende vores interne behandling af dine personlige data, ideer eller kritikpunkter kan også gerne rettes til vores specialist inden for persondatabeskyttelse. Send en e-mail eller et brev til den anførte adresse:

 

ENSECUR GmbH

personlige varetagelse af funktionen ved Thorsten Jordan

Josef-Wolf-Str. 31

D-76356 Weingarten

EMail: dsb-siedle@ensecur.de