Billigere end det nye telefonanlæg

KfW-støtte til aldersbestemt ombygning

17.03.2021

Det tyske kreditinstitut ”Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW) støtter investeringer i aldersbestemt renovering og mere komfort. Montering af moderne samtaleanlæg støttes også.

Siedle-dørtelefonanlæg med statusdisplay og kamera til tilgængelighed
Et telefonanlæg fra Siedle med statusdisplay (højre) og kamera (venstre) er en investering i tilgængelighed og komfort - og støttes også af KfW.

Det rigtige telefonanlæg sikrer større tilgængelighed og komfort. Modellerne fra Siedle leveres f.eks. med statusdisplay og videokamera. Statusdisplayet giver visuel feedback til hørehæmmede ved indgangen. Kameraet giver beboerne mulighed for at se døren til enhver tid. Og med en digital grænseflade kan telefonanlægget også integreres i Smart Home. Således forbindes dørkaldet, inkl. live-video, med smartphonen.

Hvem og hvordan foregår støtten?

Ejere af én- og tofamiliehuse og ejerlejligheder og beboerforeninger samt ejerlejligheder i andelsboligforeninger samt lejere af lejligheder og enfamilieshuse. Er berettigede til støtte. Investeringstilskuddet til aldersbestemt ombygnning udgør 10 % af de støtteberettigede omkostninger til individuelle foranstaltninger og højst 5.000 euro.

KfW-programmernes midler er begrænsede. Støtte bevilliges i den rækkefølge, ordren går ind. Det lønner sig altså at være hurtig!

Yderligere oplysninger om investeringstilskuddet til aldersbestemt ombygning findes på: www.kfw.de/455-b .

Tilbage til downloadsene