Historie

Siden 1750 har Siedle haft produktionsvirksomhed i Furtwangen midt i Schwarzwald og 900 meter over havet. Traditionen er præget af: virksomheden, menneskene og de produkter, de fremstiller.

Støbere, grundlæggere, fabrikanter: Iværksætterne

Andreas Siedle I

Andreas Siedle I.

1757–1814

Grundlæggerens søn, urmager og klokkestøber. På gården og det tilknyttede støberi (”Bregeme”), som han byggede i 1805, logerede tre generationer af Siedle-støberierne.

Gabriele Siedle

Gabriele Siedle

1951

Direktør og igangsætter i perioden 2000-2023, siden hen administrerende direktør for holdingselskabet og formand for familiefonden. I et dynamisk miljø, præget af globalisering, digitalisering og skærpet konkurrence, har Siedle betrådt nyt land efter årtusindskiftet. Netværk, samarbejde, software og service kendetegner fremtidens forretninger. Ligesom generationerne før hende måtte Gabriele Siedle ændre det rigtige på det rigtige tidspunkt for at sikre traditionsvirksomhedens beståen.

Horst Siedle

Horst Siedle

1938-2019

Horst Siedle har præget virksomheden siden 1970. Under hans ledelse udviklede Siedle sig til en virksomhed i hastig vækst, der nød godt omdømme over hele verden. Han drev eksporten fremad, grundlagde den karakteristiske designretning og satte gang i banebrydende innovationer.

Portræt af en stor iværksætter

Max Helmut Siedle

Max Helmut Siedle

1894-1976

Hector Siedles femte søn boede og arbejdede i New York, Colombia, Schweiz, Holland og England, før han vendte tilbage til Furtwangen og blev administrerende direktør hos S. Siedle & Söhne i 1951. Kosmopolitten og pacifisten blev i 1944 pålagt ”Berufsverbot” og fik derfor forbud mod at udøve sit erhverv, fordi han var det eneste medlem af den tyske sammenslutning for el-grossister, som ikke var medlem af NSDAP. Som mange andre medlemmer af Siedle-slægten havde han udpræget kunstnerblod i årerne og brugte meget af sin fritid på at male.

Robert Siedle

Robert Siedle

1858–1926

Historieskribenter og innovatorer: Robert Siedle stimulerede produktionen af telefoner og telegrafer. En innovation, der skulle sikre virksomhedens overlevelse. Han skabte sig et navn som kronikør om sin hjemstavn, sin virksomhed og familie.

Familievirksomheden Siedle omkring år 1900

Karolina, enke efter Salomon Siedle II.

omkring år 1900; med otte af sine 16 børn og disses ægtefæller.

Hendes datter Karoline (den sjette fra venstre) var en af de første kvinder i virksomheden. Uden formel uddannelse, som var forbeholdt mænd, nåede hun en stilling som kontorassistent og leder af afdelingen for spolevikling. Men virksomhedens partnere var Salomon Siedle og Sønner, hendes far og brødre, hvis husholdning, hun varetog ved siden af.

Salomon Siedle II

Salomon Siedle II.

1830–1890

Grundlægger, fabrikant, revolutionær: Salomon l. søn deltog i den badiske revolutionshær i kampen mod de preussiske tropper. Han ledede overgangen til elektroteknik, grundlagde fabrikken på den nuværende lokation i 1870 og virksomheden S. Siedle & Söhne i 1884.

Salomon Siedle I

Salomon Siedle I.

1787–1857

”Bregeme-Salomon” opnåede stor anerkendelse som klokkestøber. Efterspørgslen efter hans produkter nåede vidt omkring, helt til USA.

Andreas Siedle I

Andreas Siedle I.

1757–1814

Grundlæggerens søn, urmager og klokkestøber. På gården og det tilknyttede støberi (”Bregeme”), som han byggede i 1805, logerede tre generationer af Siedle-støberierne.

Gabriele Siedle

Gabriele Siedle

1951

Direktør og igangsætter i perioden 2000-2023, siden hen administrerende direktør for holdingselskabet og formand for familiefonden. I et dynamisk miljø, præget af globalisering, digitalisering og skærpet konkurrence, har Siedle betrådt nyt land efter årtusindskiftet. Netværk, samarbejde, software og service kendetegner fremtidens forretninger. Ligesom generationerne før hende måtte Gabriele Siedle ændre det rigtige på det rigtige tidspunkt for at sikre traditionsvirksomhedens beståen.

Om pligten til at tage ansvar

Horst Siedle

Portræt af en stor iværksætter

Baden-Württembergs økonomiminister, Ernst Pfister har betegnet Horst Siedle som et ”forbillede for civilsamfundet”. Han beskrev dermed den engagerede lokalpolitiker, mæcen, sponsor og den store kunstelsker.

I sin virksomhed var Horst Siedle først og fremmest hovedet, hjertet og primus-motor og af mange banebrydende udviklingstiltag. Han anså økonomisk succes som vigtig, men aldrig som et mål i sig selv. Han fremhævede og udlevede det ansvar, en virksomhed har: for sin beliggenhed, for menneskene og for den verden, de lever i.

Mere

Milepæle: Det rigtige på det rigtige tidspunkt

Siedle Access-projekt med flere bygninger

2012

Den digitale verdens begyndelse: IP-systemet Siedle Access

Siedle Portavox

1935

Portavox, den første dørhøjttaler

Siedle Video-Portavox

1972

Video-Portavox, første video-dørovervågning på det tyske marked

Siedle system-hustelefon HT 311

1975

HT 311, den første systemtelefon med varierede trykknapmoduler

Siedle Vario 511 dørhøjtalermodul

1981

Siedle Vario 511, det første modulære dørhøjttalersystem

Siedle Multi, højeffektivt system til komplekse applikationer

1986

Siedle Multi, højeffektivt system til komplekse applikationer

Siedle Vario 611

1998

Siedle Vario 611, det særdeles differentierede systemiske modulkoncept

Siedle Steel, high-end-systemer i individuelt design

2000

Siedle Steel, high-end-systemer i individuelt design

Siedle Access-projekt med flere bygninger

2012

Den digitale verdens begyndelse: IP-systemet Siedle Access

Siedle Portavox

1935

Portavox, den første dørhøjttaler

Stationer: Hvor vi kommer fra

2000: Den sidste bevarede bygning af den oprindelige fabrik er ved at blive restaureret.

Genbrug: den tidligere villa

2000: Den sidste bevarede bygning fra den oprindelige fabrik er ved at blive restaureret. I dag holder virksomhedens ledelse, kommunikations- og designafdelingen til her.

1805: Tre generationer af Siedle-familien driver støberiet til produktion af klokker og urkomponenter på gården Oberbregenbachhof i nærheden af Furtwangen.

Oprindelse: Støberiet

Fra 1750: På Oberbregenbachhof ved Furtwangen har tre generationer af Siedle-familien støbt klokker og urkomponenter, og det gør det fortsat. I mere end to århundreder har støberiet været en vigtig del af produktionen.

1870: Salomon Siedle II. laver huset om til en produktionsvirksomhed og bygger en fabrik i Furtwangen.

Fabrikken grundlægges

1870: Salomon Siedle II. laver huset om til en produktionsvirksomhed og bygger en fabrik i Furtwangen.

1900: Fabrikken vokser og får en dampmaskine. Til venstre i forgrunden: Den eneste bygning, der stadig er bevaret.

Industrialisering

1900: Fabrikken vokser og får en dampmaskine. I venstre side af billedet: den eneste stadig bevarede bygning.

1953: Ny bygning efter en frygtelig brand, der udslettede næsten alle fabriksbygningerne.

Den store brand

1953: Ny bygning efter en frygtelig brand, der udslettede næsten alle fabriksbygningerne.

1965: Der opføres en ny administrationsbygning på den oprindelige grund.

Ny afgang

1965: Der opføres en ny administrationsbygning på den oprindelige grund.

1995: Logistikcenteret og højreol lageret starter driften.

Forpligtelse: Logistik på stedet

1995: Logistikcenteret og højreol lageret starter driften.

2000: Den sidste bevarede bygning af den oprindelige fabrik er ved at blive restaureret.

Genbrug: den tidligere villa

2000: Den sidste bevarede bygning fra den oprindelige fabrik er ved at blive restaureret. I dag holder virksomhedens ledelse, kommunikations- og designafdelingen til her.

1805: Tre generationer af Siedle-familien driver støberiet til produktion af klokker og urkomponenter på gården Oberbregenbachhof i nærheden af Furtwangen.

Oprindelse: Støberiet

Fra 1750: På Oberbregenbachhof ved Furtwangen har tre generationer af Siedle-familien støbt klokker og urkomponenter, og det gør det fortsat. I mere end to århundreder har støberiet været en vigtig del af produktionen.