Villa Oeding

Sted: Berlin

Arkitektur: Dipl. Ing. Andreas Wosnik, Berlin

​​​​​​​El-projektering og -installation: Reich & Haun, Berlin

Et klenodie med en bevæget fortid: I 1894 blev huset opført, i 1922/23 lod dets ejer, gehejmeråd Wilhelm Oeding, det ombygge i historistisk stil. I 1988 blev bygningen optaget på delstatens liste over fredede bygninger; alligevel var bygningen i en elendig stand, da de nuværende ejere overtog den.

Siedle reference Villa Oeding udeområde med Siedle Steel dørtelefonanlæg uden døre

Kommunikationsanlæg i designlinjen Siedle Steel

Efter en bekostelig restaurering stråler Villa Oeding atter i sin gamle glans. Som grænseflade udadtil tjener et kommunikationsanlæg i designlinjen Siedle Steel med fladelampe, videoovervågning og postkasse.

tilbage til oversigt referencer boligbyggerier