Rådhus Biberach

Beliggenhed: Biberach

Arkitektur: Wussler Wussler Grimm, Biberach

Elektrisk planlægning: Planungsbüro Manfred Eichhorn Friesenheim

Elektrisk installation: Elektro Bohnert, Biberach

Rådhus Biberach

Rådhus i Schwarzwald blev bygget i to etaper i 1913 og 1925.

Under den omfattende renovering og modernisering blev den historiske byggesubstans bevaret for så vidt, at kravene til en moderne kommunal administration tillod det.

Rådhus Biberach

Ved hovedindgangen blev valget foretaget for en repræsentativ stander af ædelstål med fladelampe og postkasse, ikke mindst fordi materialevalget og designet kunne forstsættes inden i bygningen.

Siedle Vario Anlæg Rådhus Biberach

Det fungerer ikke længere som en fængselscelle, skole og offentligt bad, i stedet indeholder det tjenestelejligheder.

Der er adgang til dem via bagindgangen, der er udstyret med et Vario-indmuringsanlæg, inkl. to postkasser.

Rådhus Biberach

Rum- og stimærkerne inden i bygningen svarer til stålanlægget i hovedindgangen.

Således består Siedle-orienteringssystemet af to niveauer. Støttepladen er skruet fast på væggen, den oven på liggende dækplade er monteret uden værktøj vha. styrestifter og et velcrolukke.

Social- og sanitetsrum er markeret med piktogrammer.

Præcise laserudskæringer i dækpladen af ædelstål giver et klart billede af den jævnt malede støtteplade.

Rådhus Biberach

Der kan frit laves indskrift på skiltene på kontorer og i mødelokaler.

En akrylglasplade holdes på plads af to stropper af ædelstål. De er sat fast med det samme velcro-lukkesystem som piktrogram-dækpladerne.

Skiltene eller påskrift kan udskiftes på få sekunder og uden værktøj.