Barrierefrihed

Indførelsen af nye standarder og den demografiske udvikling gør barrierefrit byggeri til standard på mange områder. Samtidig stiger behovet for mere komfort og sikkerhed. Siedle forbinder begge dele: Med produkter, der uden problemer kan betjenes af stort set alle. Og med speciel teknik til, når der stilles særlige krav til dørtelefonanlæggene.

;

Barrierefrihed fra Siedle i praksis

Siedle reference Joseph-Pschorr-Haus

Joseph-Pschorr-Haus

Joseph-Pschorr-Haus er en hybrid, i sin typologi, men også hvad angår integreringen i de velproportionerede omgivelser. Bygningskommunikationen korresponderer med de forskellige facadekoncepter og adopterer de pågældende materialer. Funktionselementer i forskellige betjeningshøjder garanterer en barrierefrie betjening af dørtelefonanlægget.

markusgarden_11_800x600.jpg

Plejehjemmet Markusgården

Markusgården i Aalborg skaber Siedle Secure et funktionelt og sikkert miljø for beboerne. Med barrierefri dørstationer, et nøglefrit system og mere end 220 døre – ved adgangene til bygningen, ved de enkelte etager og ind til selve hjemmet. Inde i boligenhederne kan boksrum og medicinskabe kun åbnes af autentificerede personer.

Siedle reference opera Oslo

Opera Oslo

Et isbjerg tjente arkitektkontoret Snøhetta som inspiration for operaen i Oslo. Placeret lige ned til havnen giver bygningen indtrykket af at hæve sig op fra Oslofjordens kolde, klare vand. Siedle-dørtelefonanlæggets fint nuancerede materialer understreger denne kulturbygnings æstetiske og excentriske udtryk.

Kommunikationsstander fra designlinjen Siedle Steel, med videokamera, dørhøjttaler, digital kodelås, opkaldstast og en ekstra opkaldstast til kørestolsbrugere i passende højde.

Siedle reference forbund af kommunale virksomheder

Forbund af kommunale virksomheder

Indgangene til forbundets hoveddomicil er barrierefrit tilgængelige. Bygningskommunikationen fra Siedle letter adgangen. Den svarer til de aktuelle krav, der følger af DIN 18040 „Barrierefrit byggeri".

Siedle reference Joseph-Pschorr-Haus

Joseph-Pschorr-Haus

Joseph-Pschorr-Haus er en hybrid, i sin typologi, men også hvad angår integreringen i de velproportionerede omgivelser. Bygningskommunikationen korresponderer med de forskellige facadekoncepter og adopterer de pågældende materialer. Funktionselementer i forskellige betjeningshøjder garanterer en barrierefrie betjening af dørtelefonanlægget.

markusgarden_11_800x600.jpg

Plejehjemmet Markusgården

Markusgården i Aalborg skaber Siedle Secure et funktionelt og sikkert miljø for beboerne. Med barrierefri dørstationer, et nøglefrit system og mere end 220 døre – ved adgangene til bygningen, ved de enkelte etager og ind til selve hjemmet. Inde i boligenhederne kan boksrum og medicinskabe kun åbnes af autentificerede personer.

Barrierefrihed fra Siedle - oversigt

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed

Statusdisplay

Statusdisplayet er en uomgængelig del af en barrierefri adgang. Med det får høre- og synshæmmede klare tilbagemeldinger om, hvad der netop sker på dørtelefonanlægget. Statusdisplayet lever op til de relevante handicap- og ligestillingslove samt – med henvisning til det krævede to-sans-princip ved døren – DIN 18040 om „Barrierefrit byggeri“.

Mere information om statusdisplay
Siedle-høreapparatkompatibilitet - barrierefrihed

Kompatibelt med høreapparater

Fremragende talekvalitet også med høreapparat: Det kompatible telefonrør lever op til den europæiske standard ETS 300 381 og kan forbindes med høreapparater over en induktionsspole. Det kræver blot, at røret installeres i stedet for det originale rør. Det er muligt ved alle hustelefoner i Siedles aktuelle design.

Til produktdata
Induktiv tilkobling

Induktiv tilkobling

Den såkaldte induktive tilkobling er en hjælp til mennesker, der bruger høreapparat, og som finder anvendelse f.eks. på museer: Induktionssløjfer i gulvet eller i væggen leder samtaleanlæggets akustiske signal direkte videre til den besøgendes høreapparat.

Siedle Steel - storfladede taster

Storfladede opkaldstaster

Til blinde og folk med kraftigt nedsat syn har Siedle en storfladet opkaldstast, der kan forsynes med følbar skrift – f.eks. med brailleskrift eller indgraverede tal. Skrift, logoer eller andre tegn kan påføres så stort, at det for alle bliver lettere at finde den rigtige tast.

Til produktdata
Du planlægger et barrierefrit byggeri? Vore projektansvarlige rådgiver dig gerne:
Kontakt
Dørhøjttaler Plus
Kompatibel med høreapparater
Statusdisplay
Fleksibilitet

Hvad består det høreapparatkompatible telefonrør af?

Siedle-talekvalitet
Høj talekvalitet

Fremragende talekvalitet også med høreapparat: Det kompatible telefonrør kan forbindes med høreapparater over en induktionsspole. Brugeren hører den besøgende direkte i sit høreapparat.

Siedle - enkel ibrugtagning
Enkel opgradering

Teknikken kan efterinstalleres ved alle aktuelle hustelefoner. Det originale telefonrør skiftes ganske enkelt ud med det kompatible telefonrør.

Siedle - europæisk standard
Standardkonform

Det høreapparatkompatible telefonrør lever op til den europæiske standard ETS 300 381. Fås som tilbehør i hvid.

Siedle-høreapparatkompatibilitet - barrierefrihed

Til produktdata

Overvind fysiske barrierer og funktionelle forhindringer

Siedle-statusdisplay - barrierefrihed

Uomgængelig for en barrierefri adgang: statusdisplayet . Med det får også høreskadede klare tilbagemeldinger fra dørtelefonanlægget.

Ved barrierefrit byggeri drejer det sig ikke kun om forholdsregler såsom kørestolsramper eller brede døre. Bygninger skal også kunne overvinde funktionelle forhindringer, f.eks. for høreskadede. Disse krav eksemplificeres i Tyskland i DIN-standarden 18040: „Ved samtaleanlæg skal en optisk visning angive, at samtalepartneren er klar til at lytte. Ved manuelt betjente døre med elektrisk greboplåsning (til daglig kaldet dørbrummer) skal oplåsningen signaleres optisk eller med en følbar vibration."

Statusdisplayet opfylder disse krav:

Mere om statusdisplay

Siedle-systemer udvikles ikke specielt til barrierefrit tilgængelige bygninger. Men de beror på principper, som gør dem prædestinerede til barrierefri anvendelse. Et af dem er systemernes enorme fleksibilitet: De gør næsten alt muligt udenfor og indenfor. Til næsten ethvert dørtelefonanlæg. Til næsten ethvert bygningsmæssigt miljø. Og til næsten ethvert funktionelt krav.

Siedle - variabilitet udenfor
Variabilitet udenfor

Siedle-systemerne åbner med deres modularitet og tilpasning til kundeønsker for et hav af muligheder. Det være sig frembygget eller indmuret, med adgangskontrol, postkasse eller kamera, meget er muligt.

Siedle - variabilitet indenfor
Variabilitet indenfor

Enorm fleksibilitet også inden døre: Væg- eller bordmodeller, med taster eller touchscreen, mobile enheder og Siedle App samt grænseflader til telefonanlæg og PC – alt efter ønsker og de stillede krav og med en fleksibel placering.

Siedle - fleksible monteringshøjder
Individuelle monteringshøjder

Et maksimum af fleksibilitet ved montering af funktionerne: Funktionerne kan placeres forskelligt alt efter behov. De tillader forskellige monteringshøjder, til børn og kørestolsbrugere eller til lastbilchaufføren, der betjener dørtelefonanlægget fra sin plads i førerhuset.

Siedle-planlægningsfrihed - barrierefrihed
Planlægningsfrihed

Postkassens fleksible placering uden døre giver mulighed for en lang række individuelle arrangementer, uden at nogen generes af postkassen. For kørestolsbrugere kan det f.eks. være vigtigt at kunne køre ind under postkasseanlæg.

Siedle-kameraer - dækningsvinkel
Fleksible dækningsvinkler

Jo større området er, som et kamera dækker, desto mere fleksibelt kan det placeres. Det gør den barrierefri planlægning lettere, idet den udvidede udsynsvinkel også registrerer kørestolsbrugere og små børn.

Til barrierefrihed og intuitiv betjening: Universal Design

Barrierefrihed betyder også: Alle mennesker bør kunne betjene tekniske hjælpemidler pr. intuition. Den amerikanske arkitekt Ronald L. Mace, selv ramt af børnelammelse, prægede her begrebet Universal Design. Han formulerede fem grundsætninger for et generelt tilgængeligt miljø. Siedle opfylder dem alle.

Axiom_Vollbild_320x320.jpg
Ingen kompleksitet

Første grundsætning: Ingen unødig kompleksitet. Siedle Axiom har kun få mekaniske taster. Entydige symboler markerer de vigtige funktioner. Siedle Axiom kan betjenes intuitivt ligesom alle andre Siedle-produkter.

Siedle Universal Design
Imødekommelse af forventninger

Anden grundsætning: Brugernes forventninger og deres intuition skal imødekommes konsekvent. Tydelige kontraster leder hånden til de rigtige betjeningselementer. Disse er indlært og kan derfor betjenes intuitivt: Telefonrøret besvarer opkaldet, nøglen åbner døren.

Siedle Universal Design
Understøtte et bredt spektrum

Tredje grundsætning: Et bredt spektrum af læse- og taleevner skal understøttes. Til synshæmmede har Siedle en storfladet tast med brailleskrift. Til hørehæmmede signalerer statusdisplayet den aktive status. Den induktive tilkobling forstærker signalet til høreapparater.

Siedle Universal Design
Markering efter vigtighed

Fjerde grundsætning: Markere information ud fra, hvor vigtig den er. Tasterne til de vigtigste funktioner, samtale og døråbning, er fremhævet ved deres størrelse og/eller farvegivningen. Det forhindrer fejlbetjening.

Siedle Universal Design
Klare anmodninger og tilbagemeldinger

De baggrundsbelyste symboler på statusdisplayet viser hørehæmmede, at det har ringet på indenfor, at en samtaleforbindelse er oprettet, eller at døråbneren er blevet aktiveret.

Så alsidig er dørkommunikation fra Siedle.

Oplysninger til bygherrer

Hvem du sætter din lid til

Holdbar og eftermonterbar

Et anlæg fra Siedle er en sikker investering. For vi udvikler vores systemer, så de får en lang levetid. Og når vi udvikler vores produkter lægger vi stor vægt på bagud-kompatibilitet og opdateringsmuligheder.

Kvalitet og bæredygtighed

Fremstillet i Tyskland

Vi er en Hightech-virksomhed, der bruger de mest moderne produktionsmetoder. Samtidig er menneskelige dyder og traditionelle færdigheder egenskaber, som giver vores produkter helt deres egen karakter.

Made in Germany

Enkelt. Sikkert.

Siedle-produkter tilbyder funktioner, der gør brugerens liv lettere og sikrere. Vi giver afkald på enhver overflødig og legende komplikation til fordel for større overskuelighed.

Teknik for mennesker

Error in Article Tile Item

The field Image could not be resolved. Please verify in the CMS .