Quick Guide: ibrugtagning Secure Controller

Det kræver ingen ekspertviden at tage et Siedle-adgangssystem i brug. Denne korte vejledning viser, hvordan basisindstillingerne foretages, og hvordan brugere og identifikationsmidler oprettes.

Sådan gør du

Secure_Controller_Voraussetzung_320x320.gif

Forudsætning

Secure_Controller_Schritt01_320x320.png

Finde IP-adressen

Secure_Controller_Schritt02_320x320.gif

Åbning af IP-adressen i browseren

Siedle_Secure_Controller_Schritt02_320x320.webp

Logon og tildeling af ny adgangskode

Secure_Controller_Schritt04_320x320.gif

Aktivering af assistent

Secure_Controller_Schritt05_320x320.gif

Konfiguration af busprotokollen

Secure_Controller_Schritt06_320x320.webp

Konfiguration af adgangspunkter

Secure_Controller_Schritt07_320x320.webp

Konfigurering af læse- og inputenheder

USB-Reader_SE_1220_MNP_ReadID_One_320.webp

Tilvalgsmulighed

Secure_Controller_Schritt08_320x320.gif

Oprettelse af ny bruger

Secure_Controller_Schritt09_320x320.webp

Konfigurering af identifikationer

Secure_Controller_Schritt10_320x320.gif

Tildeling af adgangsrettigheder

Secure_Controller_Schritt11_320x320.webp

Funktionstest

Secure_Controller_Schritt12_320x320.webp

Konfigurationsbackup