FAQ om Siedle Secure

Secure Controller: Montering og ibrugtagning

Siedle Secure Controller er beregnet til at blive monteret i en fordelers teknikfelt og til frembygningsmontage.

Ja, en adapter til montering vha. DIN-skinne følger med Siedle Secure Controller.

Til aftagning af dækslet

  1. Skru den lille krydskærvskrue på frontsiden ud

  2. Klap dækslet en anelse op i den side, som krydskærvskruen befinder sig i

  3. Træk dækslet frem og af

Påsætning af dækslet foregår tilsvarende i omvendt rækkefølge.

For at opsætte et adgangskontrolsystem, som styres af Siedle Secure Controller, kræves blot en almindelig computer og en netværksforbindelse. Ibrugtagningen foregår webbaseret; alle oplysninger om login er indeholdt i produktinformationen.

Ja, installation og administration af Secure Controller er udelukkende webbaseret. Placeringen af den computer, der arbejdes med, er underordnet. Den skal bare være forbundet med Secure Controller. Den person, der skaber sig adgang til Secure Controller, skal være i besiddelse af de nødvendige rettigheder („rolle“).

Alle døre, som styres af en Secure Controller, oprettes i controllerens assistent – dvs. op til fire. Dette er også tilfældet ved sammenkobling af flere Secure Controllere: Døre kan kun oprettes i assistenten i den Secure Controller, som styrer disse døre. Programmeringen foregår webbaseret; IP-adressen på de pågældende Secure Controllere skal tilvælges.

Ibrugtagningen af vores Secure Controller er mulig uden vejledning og uden vidtgående fagkundskaber: Assistenten – et integreret assistentprogram – guider dig ved seks enkle skridt gennem den webbaserede installation. Brugerfladen – også til den videre administration (brugeradministration, rapportering osv.) – er intuitivt udformet.

Vi har beskrevet og illustreret disse ibrugtagningsskridt i en Quick Guide . Desuden forklarer vi, hvordan brugere og identifikationsmidler oprettes.

Selvfølgelig følger der en udførlig ibrugtagningsvejledning med hver Secure Controller, som også kan downloades .

Secure Controller: kabelføring

Til Ethernet-strømforsyningen (LAN) og netværkstilslutningen af Siedle Secure Controller kræves mindst et Cat-6-netværkskabel.

Tilslutningen af busstrengene kræver et J-Y(St)Y-kabel. Her lægges skærmen på Siedle Secure Controller ved kabelindgangen.

Ja, klemmebetegnelserne er identiske (NO/COM/NC). Styrekontakterne er optisk adskilt fra hinanden ved hjælp af en hvid ramme på printpladen.

Secure Controller: tids- og brugermanagement

Ja, følgende tidsprofiler kan lagres:

  • For døre: Her kan det f.eks. defineres, hvornår hvilken dør permanent åbnes og adgangen til bygningen uden identifikationsmidler muliggøres.

  • For brugere: Ved disse profiler kan der f.eks. defineres en tidsramme, inden for hvilken en bruger har adgang til bygningen eller et afsnit af den.

Antallet af brugere er i princippet ubegrænset; nominelt kan Secure Controller administrere op til 500.000 brugere.

Samtlige adgangsprofiler og brugere kan administreres af enhver person, som er i besiddelse af de pågældende adgangsrettigheder til systemet – f.eks. bygningsejere, viceværter, medarbejdere i ejendomsadministrationen og personaleafdelingen eller fagmanden, der har installeret systemet. Særligt forhåndskendskab er ikke nødvendigt; den webbaserede brugerflade er intuitivt opbygget. Desuden kan en udførlig ibrugtagningsvejledning downloades .

Hvem der har adgang til hvilke funktionaliteter, kan fastlægges i Secure Controller. Hertil gøres brug af tre autoriseringstrin, såkaldte roller, som et vilkårligt antal personer kan tildeles:

Facility:

Med denne autorisering kan bl.a. brugere (kort/koder), brugergrupper og ugeprogrammer oprettes, slettes og ændres, ligesom reporting kan følges. Denne rolle tildeles som regel bygningsejere, viceværter eller medarbejdere i ejendomsadministrationer og personaleafdelinger.

Service:

Denne rolle tildeles ibrugtageren. Her kan f.eks. læseenheder ved indgangen, døre, ejendomsadministratorer og roller indstilles.

Root:

Denne rolle er forbeholdt Siedle Værkstedsservice.

Alle brugerdata oprettes i den såkaldte master, der herefter synkroniseres med alle slaves. Slaves lagrer oplysningerne i deres egne hukommelser, så hver slave arbejder selvstændigt videre, hvis master-controlleren en gang skulle svigte.

Ja, det er muligt: Står læseenheden readID One til rådighed, kan den herreløse transponder blot indlæses med den, og brugeren findes ved hjælp af systemadministratorens liste. Uden readID One kan transponderdataene findes ved hjælp af den Siedle Electronic-Key-læser, som forinden er blevet tilknyttet funktionen som indlæringslæser.

Hvis en person har glemt sin adgangskode, skal han/hun have tildelt en ny. Kontakt venligst Siedle Kundeservice , og hav MAC-adressen på Secure Controller klar, som står anført på mærkepladen.

Secure Controller: funktion

Ja, det er muligt. Af hensyn til fejlsikkerheden og specifikationen anbefaler Siedle at netforbinde flere Secure Controllere i master-slave-topografien.

Man kan også forestille sig en I/O-udvidelse med det tilsvarende Siedle-modul, som kan bestilles hos Siedle Engineering. Denne udvidelse bør dog kun anvendes ved elevatorstyringer.

Ja, det kan den. Det kræver i givet fald et Siedle I/O-udvidelsesmodul, som kan bestilles hos Siedle Engineering.

Ja, på hver af sine to busstrenge kan Siedle Secure Controller bearbejde en protokol. For eksempel på streng A Siedle Vario-bus og på streng B Open Supervised Device Protocol (OSDP).

Secure Controller har to busstrenge, som hver kan tilsluttes op til otte moduler – i alt altså op til 16 funktionsmoduler.

Vores netdel NG 706-30/33-… egner sig til forsyning af to Secure Controllere.

Hver Secure Controller har fire relæer med hver to tilslutninger – f.eks. til udgangsknap og dørstatus. Det vil sige, at hver Secure Controller har otte indgange og fire udgange (relæer). Da op til 64 Secure Controllere kan forbindes med hinanden i et adgangskontrolsystem fra Siedle, kan der realiseres i alt op til 512 indgange (64 controllere à fire relæer à to indgange).

Ja, denne kontaktbelastning svarer til CE-certificeringen. Højere værdier er derfor ikke muligt.

Ja, brugen af denne Electronic-Key-læser (ELM 611-02) kan være relevant, f.eks. hvis dette modul er indbygget i et anlæg i forvejen. Vi anbefaler dog at anvende Electronic-Key-læseren ELM 600, der gør brug af Mifare-Desfire-V2-teknologien, den for tiden højeste sikkerhedsstandard inden for elektronisk identifikation. Til ibrugtagningen skal indstillingen ELM 600-0 vælges i Secure Controllerens menu.

Ja, det er muligt, men skal dog efterprøves først i det enkelte tilfælde på grund af forskellige tekniske forudsætninger. Dette gør vores ordreafdeling gerne.

Al information om systemopdateringer og download af firmwaren stiller vi til rådighed online på Secure Controllerens produktside .