Ofte stillede spørgsmål om Siedle App

FAQ for Android og iOS

Dette kan have forskellige årsager, prøv følgende fremgangsmåde for at afhjælpe fejlen (de angivne indstillingsstier kan afvige let fra Android-version til Android-version):

 • Genstart din enhed.

 • Kontroller, at der er en stabil internetforbindelse.

 • Tjek, at app-beskeder er aktiveret i Siedle App: Gå til Android-indstillinger → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Beskeder → Aktiver "Se beskeder".

 • Kontroller, om baggrundsdata for Siedle App er begrænsede: Gå til Android-indstillinger → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Mobile data og WLAN → Aktiver "Baggrundsdata" og "Ubegrænset dataforbrug".

 • Deaktiver strømbesparende tilstand for batteri, eller udeluk funktionen fra Siedle App: Gå til Android-indstillinger → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Avanceret → Batteri → Batterioptimering. Søg i den viste liste efter Siedle App, og vælg her "Optimer ikke".

 • Kontroller, om den aktuelle version af Google-Play-tjenester er installeret, og opdater om nødvendigt.

 • Tjek, at "Vil ikke forstyrres"-funktionen er deaktiveret i Siedle App. Denne indstilling finder du på Siedle App's startside lige over døråbneren. Den angives med et klokkesymbol; er denne grå og overstreget, vil du ikke modtage beskeder for den aktuelt valgte placering.

Bemærk også følgende:

Hvis du afslutter Siedle App aktivt via Task Manager eller via Android-indstillingerne → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → "Afslut nu" (forceret nedlukning), vil der i et kort stykke tid ikke blive vist flere beskeder (maks. 90 sekunder).

Der findes nogle apps fra tredjepartsleverandører, der kan påvirke visning af push-beskeder. Herunder hører antivirus-, energispare- og systemoptimerings-apps. Prøv at deaktivere disse apps for at se, om Siedle App så signalerer bedre.

Dette kan have forskellige årsager; prøv følgende fremgangsmåde for at afhjælpe fejlen (de angivne indstillingsstier kan afvige let fra iOS-version til iOS-version):

 • Tjek i dine iPhone-indstillinger → Siedle App → Meddelelser, at bannere/oplysninger, mærkesymboler og toner er slået til.

 • Ved brug af fokus-funktionen ("Vil ikke forstyrres"-funktion) skal du sikre dig, at Siedle App indgår som undtagelse.

 • Sluk helt for din iPhone, og tænd den så igen.

 • Tjek, at "Vil ikke forstyrres"-funktionen i Siedle App er deaktiveret. Denne indstilling finder du på Siedle App'ens startside lige over døråbneren. Den angives med et klokke-symbol; er klokken grå og overstreget, vil du ikke modtage beskeder for den aktuelt valgte placering.

Vær også sikker på, at du ikke er forbundet med et WLAN, som blokerer for de porte, Apple anvender til push-beskeder. Du deaktiverer forsøgsvist WLAN på din iPhone og ser så, om push-beskederne fungerer via de mobile data.

For at få vist beskeder på låseskærmen skal du aktivere „Siedle App“ → Aktivér „Tillad vigtige beskeder på låseskærmen“ + svævende beskeder.

På grund af restriktioner fra Xiaomis side har Siedle desværre ingen mulighed for at foretage disse tilpasninger automatisk for dig. Kun i nogle apps udvalgt af Xiaomi er beskedsignaler forhåndsaktiverede.

Kamera

Kræves, for at du kan registrere appen på dit Siedle-system ved hjælp af en QR-kode. Autoriseringen er derfor under alle omstændigheder nødvendig i forbindelse med tilmelding, også hvis der ikke er noget kamera til stede på systemsiden. Herefter kan autoriseringen for kameraet deaktiveres i operativsystemets indstillinger, hvis ønsket.

Mikrofon

Kræves til dørkommunikationen. Adgangen til mikrofonen er nødvendig for at kunne bruge Siedle App. Uden denne adgang vil dørkald til den mobile brugerenhed ikke kunne finde sted.

Placering

Siedle App skal have adgang til din placering for at IQ-enheden kan tages i brug ved hjælp af Bluetooth. Appen kommunikerer her via Bluetooth Low Energy (BLE), til BLE findes to scenarier:

 • Overførsel af små datamængder til enheder i nærheden

 • Interaktion med nærhedssensorer såsom Google Beacons for at give brugere information, der tager afsæt i deres øjeblikkelige placering (f.eks. ved brug af nøglesøgere)

Siedle benytter BLE til det første scenario. I modsætning til klassisk Bluetooth har BLE et betydeligt lavere strømforbrug. Dette er nødvendigt for at Bluetooth-overførslen med IQ-enheden kan foregå uden ekstra strømforbrug. Ved Android skelnes der ikke mellem anvendelsesscenariet, her indhentes som udgangspunkt altid alle fornødne autoriseringer. For at understøtte det andet anvendelsesscenarie er adgang til placering nødvendig, også selv om Siedle App ikke kræver eller gør brug af placeringsdata.

Derudover kontrollerer Siedle App ved hver anvendelse, om en lydoutput-enhed er forbundet med smartphone pr. Bluetooth for at muliggøre sprogoutputtet via denne enhed. Også denne Bluetooth-forespørgsel kræver tilladelse til adgang til placering. 

Kontakter og opkaldsliste

Adgangen til kontakter og opkaldsliste er ikke nødvendig for at kunne bruge Siedle App. Alligevel anmoder nogle få typer af mobile enheder om autorisering i forbindelse med tilkoblingen. Tilkobling kan dog foretages uden adgangstilladelse. Kontakter og opkaldsliste tilgås ikke.

  

Ved nogle Android-enheder med Android 13 er der problemer med Bluetooth-forbindelsen til en IQ-enhed; forbindelsen afbrydes med "Device Connection Failed - -209 Timeout“. Kendte enheder er her aktuelt smartphone-modellerne fra Google og Sony. Dette problem skyldes en kendt fejl i Android 13 og kan ikke løses af Siedle.

Ved Pixel-enhederne er fejlen blevet rettet ved en opdatering af operativsystemet ( Android Update marts 2023 version TQ2A.230305.008.XX )

Dørkaldet signaleres ved Siedle App akustisk og haptisk med en push-besked, afhængig af de aktuelle systemindstillinger på din smartphone. Er din smartphone indstillet til vibrationsmodus, sker der ikke nogen akustisk signalering, kun en haptisk i form af vibration. En indgående push-besked signaleres af systemet ved, at smartphonen vibrerer en gang; dette kan Siedle App ikke påvirke eller gentage. 

Når et dørkald signaleres i en gruppe og modtages af en af enhederne, vises på iPhones push-beskeden fortsat, indtil den opkalds-timeout, der er defineret i Siedle-systemet, er gået. Ved at klikke på push-beskeden åbnes Siedle App, men opkaldet er ikke mere tilgængeligt. Det er en aktuel kendt forskel på Android's og iOS' funktionsmåde. På en Android kan en push-besked i baggrunden ændres af Siedle App, på en iOS er dette ikke muligt. Vi arbejder på snart at være klar med optimerede funktionsegenskaber til iOS.

Generelle FAQ om Siedle App

Ved Smart Gateway og Access Professional kan QR-koden genereres via browserens administrations-brugerflade. QR-koden dannes, når en ny app-abonnent oprettes i systemet. Denne kode kan kun benyttes en gang; forhør dig hos din administrator/elektriker.

Funktionen "Kobling & signalering" i Siedle App er tilgængelig fra og med Smart Gateway version 2.3.0. Kommandoknapperne skal konfigureres via programmeringssoftwaren BPS og indlæses i Smart Gateway via en konfigurationsfil oprettet i BPS. Herefter knyttes kommandoknapperne i Smart Gateway-administrationsbrugerfladen til IP-abonnenten "Siedle App". Spørg din administrator/el-installatør.

Bemærk, at du skal logge på igen, efter at en backup er blevet indlæst på en ny enhed. Siedle App overføres til den nye enhed via backup'en, hvor den kan åbnes ved hjælp af en krypteret backup (sikring med adgangskode). Af sikkerhedsgrunde overføres ingen følsomme data, såsom secrets og push-tokens, til en backup. Dette kan føre til problemer i Siedle App med opkaldssignaleringen eller kobling af døråbneren.

I så fald skal du logge af og tilmelde dig påny. Bemærk, at dette ved Smart Gateway og Access Professional kræver en ny QR-kode udstedt af din administrator/elektriker.

Hvis der under ibrugtagningsproceduren ikke kan oprettes forbindelse til Siedle Server, kan dette have forskellige årsager. Din IQ-enhed signalerer dette problem ved at lystasten blinker rødt to gange. Kontroller følgende punkter for fejlafhjælpning:

 • Er der en stabil internetforbindelse?

 • Blokeres der for SIP-kommunikationen via TLS i routerens grundindstillinger? For eksempel her stien til indstilling i routeren FritzBox: Telefoni → Egne opkaldsnumre → Forbindelsesindstillinger → Fjern markering ved "Ingen brug af internettelefoni fra privat netværk".

Af sikkerhedsgrunde sammenholdes tidsstemplerne for alle deltagende enheder med hinanden, når en koblingskommando udføres; skulle disse afvige fra hinanden, afviser systemet koblingskommandoen.

Du skal derfor kontrollere, om klokkeslættet passer i alle komponenter (smartphone, router og Siedle System). I Smartphone-indstillingerne skal klokkeslættet være indstillet til "automatisk".

Har du flere spørgsmål om vore produkter og services?
Dine kontaktpersoner