Ældning ønsket

Et af vores materialer hæver sig over de andre: Det er ikke uforanderligt, men præget af sine omstændigheder, der sætter sig som naturlige spor: spor fra fremstillingen, fra brugen, fra omgivelserne, fra miljøet. Det lever, det ældes – og det med ynde.

;

Håndlavet arbejde på det enkelte produkt

www_100_Villa_S_117_19264_2-2_800.jpg

Tip til omgang med bruneret messing

Mekanisk afslidning efterlader spor. Derfor anbefales det at omgås overfladen med forsigtighed. Messing er meget robust og holder længe, bruneringen må dog ikke opfattes som en forsegling.

  • Til rengøring anbefaler vi en blød klud uden brug af skurende eller opløsende midler.

  • Ved brug af kodelås skal talkombinationen skiftes med jævne mellemrum. Ellers bliver det efterhånden tydeligt, hvilke taster der er blevet benyttet mest.

Et alternativ med næsten uopslidelige overflader er PVD-belægningen i forskellige farvetoner.

CL_BD3A_01_B02_ELM_Messing_071er_15499_800.jpg

Levende materiale

Siedle betragter og behandler bruneret messing som et levende, foranderligt materiale. Bruneringen udføres manuelt, hvilket allerede ved leveringen ses i form af en uregelmæssigt farvet overflade. Afhængigt af behandlingen, omgivelserne og miljøpåvirkningerne ændrer materialet sig i tidens løb. Hyppigt vil det få en mørkere tone og blive mere homogent, men det kan også få blanke steder, striber eller pletter forårsaget af eksempelvis afdrypsvand. Disse effekter kan ikke forudses, men er ønskelige. Anlæggets funktion og levetid påvirkes ikke heraf.

CL_AELM_01_B-02_Messbruen_Tastegraviert_16831_800.jpg

Miljø- og brugsspor

Hvorledes og hvornår materialet ændrer sig afhænger i høj grad af de omgivende betingelser. Solindfald, regn, fugt eller hudkontakt er faktorer, der har indflydelse. Effekten kan forstærkes ved installation i murværk. Vand, der ophober sig sammen med opløselige salte fra murværket, efterlader pletter. Det samme gælder for saltholdig luft nær havet. 

Uegnede plejemidler eller forkert udført installation kan have en udpræget negativ indvirkning.

www_100_Villa_S_117_19264_2-2_800.jpg

Tip til omgang med bruneret messing

Mekanisk afslidning efterlader spor. Derfor anbefales det at omgås overfladen med forsigtighed. Messing er meget robust og holder længe, bruneringen må dog ikke opfattes som en forsegling.

  • Til rengøring anbefaler vi en blød klud uden brug af skurende eller opløsende midler.

  • Ved brug af kodelås skal talkombinationen skiftes med jævne mellemrum. Ellers bliver det efterhånden tydeligt, hvilke taster der er blevet benyttet mest.

Et alternativ med næsten uopslidelige overflader er PVD-belægningen i forskellige farvetoner.

CL_BD3A_01_B02_ELM_Messing_071er_15499_800.jpg

Levende materiale

Siedle betragter og behandler bruneret messing som et levende, foranderligt materiale. Bruneringen udføres manuelt, hvilket allerede ved leveringen ses i form af en uregelmæssigt farvet overflade. Afhængigt af behandlingen, omgivelserne og miljøpåvirkningerne ændrer materialet sig i tidens løb. Hyppigt vil det få en mørkere tone og blive mere homogent, men det kan også få blanke steder, striber eller pletter forårsaget af eksempelvis afdrypsvand. Disse effekter kan ikke forudses, men er ønskelige. Anlæggets funktion og levetid påvirkes ikke heraf.

Spor af liv

I lange tider har man kun anset lydefri, skinnende genstande for at være attraktive. 
Måske er tiden kommet til at tænke i nye baner.

En artikel af designjournalist og forfatter Gerrit Terstiege om materiale som et arkitekturens øjebliksvidne 

www_158_intro9_Olivetti_C_Scarpa_21135_1600px.jpg
Skrifttypen skabt af Carlo Scarpa ved showroom på Markusplatz. Havluften bidrager til den ønskede oxidation af messingen.

Enhver arkitekt, der tegner et byggeri, er sig bevidst om, at han/hun er ved at skabe noget blivende: Arkitekturens mål er at skabe en designmæssig og æstetisk fastlæggelse af den fremtidige kurs over årtier. Men lige så meget som en bygning formulerer en arkitektonisk vision, i lige så høj grad er denne vision underlagt forandringer i sin egenskab af at være en konstrueret realitet. Tiden efterlader sig spor: På den måde afspejler et hus sine beboeres berøringer samt påvirkninger fra sol, vind og regn.

www_114_intro9_Querini_Stampalia_C_Scarpa_21136_800.jpg
Håndlisten på trappen til Fondazione Querini Stampalia. Scarpa gjorde ofte brug af klassiske materialer som messing og træ.

Man kan så vælge med alle midler at bekæmpe en sådan patinadannelse eller også – hvilket kan være væsentligt mere hensigtsmæssigt – allerede ved valget af materialer at tage højde for det faktum, at materialer ældes. Hvad med lige fra begyndelsen at vælge et patinaegnet materiale, om hvilket man præcist ved, hvordan det vil ældes – og så udnytte denne proces æstetisk? Ud over bestemte natursten og træsorter er netop kobber og messing kendt for at ældes på attraktiv vis; at optage brugsspor i sig på en måde, man værdsætter, og som med årene fører til en miljøsymbiose med andre anvendte materialer.

Den italienske arkitekt Carlo Scarpa (1906-1978) var kendt for at omgås patinerede materialer med stor indføling. Et utal af den venetiansk fødte Scarpas bygninger står i dag som rene perler i lagunebyen – legendarisk for eksempel hans Olivetti-showroom eller hans kongeniale indgreb i den historiske bygning Fondazione Querini Stampalia. En sådan bygning bliver bare smukkere med tiden netop på grund af de spor, der naturligt sætter sig på byggematerialerne.

www_114_Villa_S_062_19253_800.jpg
Steel-dørstation i bruneret messing efter nogle år ubeskyttet uden døre.

Ikke sjældent hører man arkitekter tale om et materiales ærlighed. I den forstand er et materiales ægthed et væsentligt gode i arkitekturen. Og en patina, der ikke skyldes manglende pleje, men tværtimod er en følge af en årelang omhyggelig og fagmæssig korrekt omgang med tingene, har gennem de sidste år spillet en stadig større rolle – også med baggrund i den erkendelse, at det skåner miljøet at bruge tingene i lang tid i stedet for at tænke i korte cyklusser.

Om forfatteren
Gerrit Terstiege studerede på Köln International School of Design, var mange år chefredaktør for designtidsskriftet form og gæsteprofessor på Staatliche Hochschule für Gestaltung i Karlsruhe. Terstiege er udgiver af tre fagbøger, der behandler teori og praksis inden for design, og skriver jævnligt for tidsskrifter og blogs om design og arkitektur.

Hvem du sætter din lid til

Fremstillet i Tyskland

Vi er en hightech-virksomhed og gør brug af de sidste nye produktionsmetoder. Samtidig er det menneskelige dyder og traditionelle færdigheder, som tilfører vores produkter deres helt egen karakter.

Made in Germany

Lang levetid og mulighed for opgradering

Et anlæg fra Siedle er en sikker investering. For vi udvikler vores anlæg til en lang levetid. Og ved udviklingen af nye produkter lægger vi stor vægt på, at produkterne er bagudkompatible og kan opdateres.

Kvalitet og investeringssikring

Enkel betjening

Produkter fra Siedle indeholder funktioner, der gør brugernes liv mere enkelt og sikkert. Vi giver afkald på overflødige fiksfakserier, der gør tingene mere komplicerede end nødvendigt til fordel for mere overskuelighed.

Teknik til mennesker