Bygningskommunikation i IP-netværket

Siedle-ekspertsamtale

20.07.2023

IP-teknologi i bygninger spiller en stadig mere central rolle – også inden for dør- og bygningskommunikationsteknik. Siedle er professionelt funderet til stede på markedet med sit velkendte IP-system Siedle Access Professional. Det kan integreres fuldstændigt i netværk, kan skaleres fleksibelt og giver mulighed for individuelle løsninger. I en samtale med produktmanager Markus Hummel forklarer han fordelene ved en IP-baseret bygningskommunikation og kaster et blik på markedets udvikling.

Siedle er kendt for sine dørtelefonanlæg. Hvorfor har Siedle udviklet et IP-baseret system til bygningskommunikation?

Markus Hummel: Vi ser os selv som eksperter inden for bygningskommunikation – og det gælder alle bygninger. Til komplekse krav og individuelle løsninger har vi udviklet vores IP-baserede System Access Professional. Ved indgangspartiet ser man stadigvæk vores velkendte samtaleanlæg, som f.eks. designlinjerne Vario og Steel. I dag oplever man mere og mere, at fundamentet her udgøres af Siedle Access Professional. Lige nu kan vores IP-system endda fejre et lille jubilæum: Access Professional har været på markedet i over 10 år.

Som primært aspekt i udviklingsprocessen var ønsket om maksimal fleksibilitet og kundespecifikke løsninger. Vi har analyseret os frem til, at IP her udgør den bedste basis. Med Access Professional kan behov imødekommes, som på den ene side er individuelt funderede og på den anden side er fuldstændigt integrerede i netværk. På den måde kan storprojekter med vidt forskellige krav til bygningskommunikationen realiseres. Access Professional finder anvendelse såvel i industribygninger og logistikcentre som på supersygehuse, i kontor- og handelshuse, på spredtliggende boligarealer samt i bygninger med blandet anvendelse. Navnlig inden for boligbyggeri og blandet anvendelse mærker jeg en forandring. Mange projektudviklere er ved at erkende IP-netværkenes potentiale – også i sammenhæng med bygningskommunikation.

 

Du nævner maksimal fleksibilitet. Hvilke fordele giver IP-systemer som Access Professional konkret?

Hummel: Det begynder allerede i planlægningsfasen. Udviklere af store kontor- eller erhvervsprojekter satser oftest på en eller to hovedlejere og planlægger de øvrige bygningsområder som åbne muligheder. Det betyder: Den konkrete brug – og dermed også udstyr og funktionalitet – er ikke endelig afgjort. Etage- og kontorinddeling får først sit endelige udtryk under akkvisitionen af lejerne under realiseringen. Det kalder på en fleksibel udbygning af lejemålene med muligheder for at udvide. Med vores IP-system er sådanne bygninger udstyret optimalt. Med Access Professional er ekstra installation eller hardware ikke nødvendigt, hvis projektet på et senere tidspunkt vokser sig større. Vores licensmodel understøtter fleksible udvidelser. Ved erhvervelse af flere licenser kan både funktionerne og antallet af abonnenter udvides. Hvad det angår, brillerer IP-systemer som Access Professional, fordi de altid kan skaleres behovsorienteret. Denne mulighed for på ethvert tidspunkt at kunne skalere, fra planlægningsstart til den endelige indretning, er en afgørende fordel ved IP. Således betragtet står skalerbarhed også for maksimal fleksibilitet. Det gør Siedle Access Professional til et af de mest variable og tilpasningsdygtige produkter, der findes på markedet for bygningskommunikation.

 

"En afgørende fordel ved IP er muligheden for når som helst at kunne skalere behovsorienteret."

 

Men også for IP-systemer som Access Professional er der grænser …

Hummel: Ethvert system har naturligvis sine grænser. Det gælder også for Access Professional. Men i praksis støder vi så godt som aldrig på en grænse – og når det en sjælden gang sker, kan vi som regel tilbyde individuelle løsninger.

Systemgrænserne har mest karakter af teoretisk spekulation, fordi mulighederne for at skalere Access Professional er så omfattende; for såvel angår rækkevidde, abonnentantal og ydeevne i den daglige drift.

Eksempelvis kan også portnerhuse eller bomanlæg, der befinder sig langt væk, forbindes med IP-netværket. Der er så godt som ingen relevante begrænsninger i rækkevidden. Det samme gælder for kontor- og handelshuse samt boligarealer med flere bygningsenheder. Her viser IP-systemer desuden deres styrke ved antallet af abonnenter. Access Professional forbinder regulært op til 640 abonnenter.

Last, but not least er IP-systemer meget ydestærke. Således er det med Access Professional muligt at have op til 50 samtale- og videoforbindelser til forskellige indgange parallelt på samme tid. Det er et afgørende argument ved en høj publikums- eller leverandørtrafik. Eksempelvis har vi udstyret logistikcentrene hos en globalt førende fødevarevirksomhed med Siedle Access Professional. Bomtilkørslerne frekventeres her dagligt af flere hundrede lastbiler. Med Access Professional styres denne trafik uden problemer.

 

"Rækkevidde, abonnentantal og ydeevne er afgørende argumenter for IP. Systemgrænserne har mest karakter af teoretisk spekulation."

 

Apropos styring: Taler også "styringen" af forskellige funktioner for IP?

Hummel: Nu kommer talen på integrering af forskellige funktioner og features. Hvad det angår, er IP-systemerne fuldt på højde med udviklingen, med en trend der går i retning af multiforgrenede, integrerede totalløsninger, der går ud over de enkelte systemenheder. Med IP er integrerede løsninger absolut ikke noget problem. I vores system Access Professional kan der f.eks. tages højde for et vidt spektrum af funktioner og features, lige fra KNX-automation til VoIP-telefoni og adgangskontrol fra andre udbydere via interface. På den måde lader et IP-system som Access Professional sig også uden problemer integrere i et vidtfavnende sikkerheds- og bygningsstyringssystem.

 

"Trenden inden for bygningskommunikation går i retning af multiforgrenede totalløsninger. IP er her fuldt på højde med udviklingen."

 

Du nævnte systemenhederne. Hvorledes håndteres IP af el-branchen?

Hummel: Forståelsen for IP spiller også en stadig større rolle i el-branchen. Den anvendelsesuafhængige strukturerede IP-kabelføring er en standard på verdensplan. Access Professional tilsluttes via RJ45-stik, som er veletablerede og kendte i el-branchen. Dog er Access Professional – som det ligger i navnet – et system for fagfolk, som muliggør meget komplekse samt kundespecifikke løsninger. Derfor certificerer vi hos Siedle vores kompetente partnervirksomheder som Access Certified Partner (ACP). Disse hører til en vis grad hjemme i el-branchen, idet nogen dog også kommer fra de IT-nære branchesegmenter og arbejder projektorienteret sammen med el-branchen. Hos Siedle er vores Access Service Center den primære adresse for vores Profi-Partnere, hvad angår support og rådgivning. Mine kollegaer i Access Service Center realiserer desuden løbende kundespecifikke løsninger i samarbejde med Siedle Engineering. Mange af dem har været med hele vejen henimod Access Professional's standardiserede funktionsspektrum. Det hører med til den kontinuerlige videreudvikling af vores IP-system.

 

Ved en konstant udvikling dukker spørgsmålet op, hvor bæredygtigt et IP-system kan være?

Hummel: Siedle Access Professional har, som nævnt, været på markedet i over 10 år. Jeg personligt kender rigtig mange Access-systemer fra den første tid, som stadigvæk er i brug til vores kunders fulde tilfredshed. Når nye funktioner indoptages, kan det være nødvendigt med en modernisering af hardwaren, f.eks. udskiftning af en server. Systemet som sådan er langtidsdueligt og driftssikkert. Det har vi bevist i løbet af de mere end 10 år – med den nu syvende Major Release (Access Professional 7.0). En væsentlig nøgle til denne succes har faktisk været den løbende videreudvikling. Denne strækker sig fra et konstant udvidet funktionsspektrum til en fleksibel licensmodel, der understøtter systemets skalerbarhed optimalt.

 

"Access Professional har været på markedet i over 10 år og har i den tid virket i masser af projekter til kundernes fulde tilfredshed."

 

Hvilke aktuelle udviklingstendenser ser du i bygningskommunikationen i dag? Og hvilken indflydelse har de på IP-systemerne?

Hummel: Et udtalt kundeønske er mere komfort og mere sikkerhed. Det angår sådan set alt, der har at gøre med emnet bygningsautomation. Inden for dørkommunikation spiller den mobile forbindelse en central rolle, altså dørklokken på smartphonen. Med Siedle App har vi en sådan løsning i produktsortimentet til flere af vores systemer. Ved Access Professional hører Siedle App naturligvis til funktionsspektret: Dørkaldet med live-billede indgår, hvis ønsket, også på smartphones. På den måde kan kontoransatte eller beboere altid se, når nogen ringer på – via WLAN i mødelokalet eller via mobiltelefonnettet undervejs.

Også i meget specifikke konstellationer spiller billedtransmissionen en betydelig rolle inden for bygningskommunikation. Tænk f.eks. på et højhus med concierge. Denne sikkerhedsrelevante boligkomfort kendes fra USA og breder sig nu også i stigende grad i Europa. Den aktuelle version af vores IP-system gør det muligt for conciergen efter eget valg enten at videresende billedet fra video-samtaleanlægget eller fra et eksternt kamera bag ved skranken til en ønsket abonnent. Samtidig opretholder conciergen samtaleforbindelsen til denne. Så kan beboeren også pr. videobillede se, hvem der kommer på besøg – og conciergen opretter, hvis ønsket, så først da den direkte samtaleforbindelse.

Mulighederne og scenarierne for nye sikkerhedsfeatures og ekstra komfort er efter min mening ganske mange. Især i store boligbyggerier – boligarealer med flere bygningsenheder – bliver netværksforbindelser og integrering af stadig større betydning. Projektudviklere i dette segment gør udtalt brug af den tekniske integrering i et netværk, fra belysning til bygningskommunikation. Intet er her bedre egnet end IP-teknologi. IP-bygningskommunikationen befinder sig altså stadig i en spændende udvikling – og fremtidsudsigterne er lovende!

Pressefotos

Siedle Access Professional i Haus der Wirtschaftsförderung i Hannover

Siedle Access Professional giver fleksibilitet for igangsættere

Den bevaringsværdige bygning Haus der Wirtschaftsförderung i Hannover, nyudformet af Peter Behrens, giver efter en omfattende sanering plads til igangsættervirksomheder. Den heterogene brug af bygningen kræver en fleksibel kommunikationsteknik med plads til udvidelse. Derfor besluttede den offentlige bygherre sig for IP-systemet Siedle Access Professional.
 

Produktmanager Markus Hummel

Ekspertsamtale med Markus Hummel

Markus Hummel er produktmanager for IP-systemet Siedle Access Professional.

siedle_access_integration_expertengespraech_markus_hummel_800x600.jpg

Funktioner og features

Med IP-systemet Siedle Access Professional kan der tages højde for en bred vifte af funktioner og features. Således kan systemet f.eks. uden problemer integreres i et omfattende sikkerheds- og bygningsstyringssystem.

siedle_referenz_melatenguertel_koeln_46806_800x600.jpg

Siedle Access Professional i ejendom med lejeboliger

Denne ejendom ved Melatengürtel i Köln-Ehrenfeld er formentlig en af de mest digitaliserede lejebolig-ejendomme i metropolen ved Rhinen. Den huser 32 boliger og en børnehave.

 

Reference i Köln med Siedle Access Professional

Siedle Access Professional med Siedle App

I denne ejendom med lejeboliger ved Melatengürtel i Köln-Ehrenfeld integrerer Siedle Access Professional bygningskommunikationen fuldstændig i netværket. Via Siedle App indgår dørkaldet også på beboernes smartphones.

Siedle-reference Köln-Melatengürtel

Siedle Access Professional med touchscreen-dørklokke

Hovedindgangen i ejendommen i Köln-Ehrenfeld har Siedle Touch integreret. Det digitale touchdisplay fra Siedle er installeret i et lakeret facadeelement.
 

Siedle Access Professional med Siedle Touch

Siedle Access Professional med individuel touchscreen

Touchscreenen ved ejendommen i Köln-Ehrenfeld viser til venstre som rullebjælke opkaldsdisplayet, til højre infoskærmen med byggevirksomhedens logo. Dørkaldet indgår på lejernes smartphones via Siedle App.
 

Siedle-reference Schwarzwald-Baar-Klinikum med Access Professional

Siedle Access Professional i supersygehus

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, tegnet af TMK Architekten, er et moderne supersygehus med en kapacitet på 1.000 senge. System Siedle Access er en del af netværksteknikken. Lige fra leverandørindgangen til de mere sensible områder, såsom operationsrum, overvåger systemet, at kun personer med adgangsberettigelse lukkes ind.
 

Siedle-reference Bestseller Aarhus med Access Professional

Siedle Access Professional i administrationsbygning

Administrationsbygningen for tøjproducenten Bestseller i Aarhus (C.F. Møller Architects) stiller høje krav til bygningskommunikationens fleksibilitet. Til nybyggeriet, der skulle huse 800 arbejdspladser, var Siedle Access Professional derfor det system, valget faldt på.
 

Siedle Access Professional i Haus der Wirtschaftsförderung i Hannover

Siedle Access Professional giver fleksibilitet for igangsættere

Den bevaringsværdige bygning Haus der Wirtschaftsförderung i Hannover, nyudformet af Peter Behrens, giver efter en omfattende sanering plads til igangsættervirksomheder. Den heterogene brug af bygningen kræver en fleksibel kommunikationsteknik med plads til udvidelse. Derfor besluttede den offentlige bygherre sig for IP-systemet Siedle Access Professional.
 

Produktmanager Markus Hummel

Ekspertsamtale med Markus Hummel

Markus Hummel er produktmanager for IP-systemet Siedle Access Professional.